Komunikační driver pro systémy Teco

Komunikační driver Teco je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance s řídicími systémy firmy Teco. Jedná se o řídicí systémy Tecomat a regulační systémy Tecoreg a Tecomax. Driver je součástí Reliance od prvních verzí tohoto systému.


Driver dokáže komunikovat s PLC přes tyto datové zóny:


  • registry X
  • registry Y
  • registry S
  • registry R
  • registry M (Databox)

Komunikace s PLC probíhá jedním z těchto způsobů:


  • ethernet
  • sériová linka RS-232/485
  • sériová linka připojená prostřednictvím ethernetu
  • modem

Typ komunikačního kanálu lze zvolit ve vývojovém prostředí Reliance ve Správci struktury projektu (připojení stanice).Spuštění driveru

Komunikační driver je DLL knihovna zaváděná do paměti programem Reliance 4 Driver Server, který může být spuštěn jako služba Windows (Windows Service) při startu operačního systému, nebo jako běžná aplikace při startu vizualizačního projektu. Informace potřebné k navázání spojení se stanicemi si driver načítá z vizualizačního projektu. V závislosti na definici komunikačního kanálu se po jejich načtení aktivuje spojení se všemi připojenými stanicemi.Navázání spojení se stanicí

Prvním komunikačním paketem vysílaným na stanici je navázání spojení, tzv. Connect. Tento paket je odesílán také v případě přerušení spojení. Po úspěšném navázání spojení následují další komunikační pakety. Není-li spojení úspěšně navázáno, odesílá komunikační driver žádost o navázání spojení opakovaně ve stanoveném intervalu.Identifikace stanice

Druhým komunikačním paketem po úspěšném navázání spojení je žádost o identifikaci stanice, tzv. Ident. Tento požadavek je odesílán pouze jednou. Dojde-li v průběhu komunikace k přerušení a znovu navázání spojení, není již tento požadavek odesílán. V odpovědi stanice je obsažena informace o typu centrální jednotky stanice, která je dále využita například k omezení některých komunikačních funkcí při komunikaci se staršími typy centrál.Čtení dat

Čtení dat ze stanice probíhá periodicky nebo na základě jednorázového požadavku runtime modulu Reliance. Jednorázové čtení se používá například při čtení dat řízeném proměnnou, čtení databoxu nebo čtení dat modulu IRC. Při periodickém čtení je hodnota proměnné aktualizována v nastaveném intervalu. Komunikační pakety jsou sestavovány dynamicky podle aktuálního požadavku na množství požadovaných dat. Jsou-li v projektu použity komunikační zóny, pak komunikační pakety odpovídají těmto zónám.Přerušení spojení se stanicí

Přerušení spojení se stanicí je vyhodnoceno, neobdrží-li komunikační driver od stanice platnou odpověď Nx za sebou, kde N je maximální počet chybných komunikací. Tento parametr lze upravit. V případě, že se jedná o paket pro navázání spojení (Connect), je vždy N=1.


Driver pro systémy Teco je dodáván ke každé instalaci systému Reliance zdarma.


Question iconNenašli jste požadovanou informaci? Napište nám prostřednictvím tohoto formuláře.

Reliance 4 Box
Top