Komunikační driver pro systémy Siemens

Komunikační driver Siemens je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance s řídicími systémy Siemens pomocí ethernetu. Jedná se o modely SIMATIC S7-200, S7-300, S7-400, S7-1200, S7-1500 a LOGO! Vývojové prostředí umožňuje import datových struktur ze souborů obsahujících definice ve strukturovaném textu dle normy IEC EN 61131-3 i import proměnných z prostředí TIA Portal a STEP 7 ve formátu *.XLSX. Komunikace se stanicemi probíhá na principu dotaz–odpověď. Driver je spouštěn runtime modulem Reliance při startu vizualizačního projektu.


Podívejte se na video, které popisuje, jak jednoduše lze připojit PLC Siemens SIMATIC
ke SCADA systému Reliance.Spuštění driveru

Komunikační driver je DLL knihovna zaváděná do paměti programem Reliance 4 Driver Server, který může být spuštěn jako služba Windows (Windows Service) při startu operačního systému, nebo jako běžná aplikace při startu vizualizačního projektu. Informace potřebné k navázání spojení se stanicemi si driver načítá z vizualizačního projektu. V závislosti na definici komunikačního kanálu se po jejich načtení aktivuje spojení se všemi připojenými stanicemi.Čtení dat

Čtení dat ze stanice probíhá periodicky nebo na základě jednorázového požadavku runtime modulu Reliance. Při periodickém čtení je hodnota proměnné aktualizována v nastaveném intervalu. Jednorázové čtení se používá při čtení dat řízeném proměnnou. Komunikační pakety jsou sestavovány dynamicky podle aktuálního požadavku na množství požadovaných dat. Zápis dat je prováděn jednorázově na základě požadavku přicházejícího z runtime modulu.Podporované datové typy

C-Counter

WORD


DB-DataBlock, M-Internal Memory

BOOL, BYTE, WORD, DWORD, INT, DINT, REAL, DATE, DATE AND TIME, S5TIME, TIME, TIME OF DAY, CHAR, STRING, ARRAY OF BOOL, ARRAY OF BYTE, ARRAY OF WORD, ARRAY OF DWORD, ARRAY OF INT, ARRAY OF DINT, ARRAY OF REAL


I-Discrete Inputs, Q-Discrete Outputs, PI-Peripheral Inputs, PQ-Peripheral Outputs

BOOL, BYTE, WORD, DWORD


T-Timer Values

DWORD


Lze také definovat strukturované datové typy.


Question iconNenašli jste požadovanou informaci? Napište nám prostřednictvím tohoto formuláře.

Reliance 4 Box
Top