Komunikační driver pro systémy Rittmeyer WSR3000

Komunikační driver Rittmeyer WSR3000 je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance se stanicemi Rittmeyer WSR3000 připojenými prostřednictvím komunikační jednotky WSK150.


Mezi hlavní výhody komunikačního driveru patří především:


  • rychlejší komunikace díky optimalizaci komunikačních paketů
  • využití spontánních hlášení pro čtení dat stanice
  • možnost volby teplého a studeného startu driveru
  • lepší diagnostika díky vizuálnímu zobrazování komunikačních paketů


Komunikace s PLC probíhá jedním z těchto způsobů:


  • sériová linka RS-232
  • sériová linka RS-485/422


Spuštění driveru

Komunikační driver je DLL knihovna zaváděná do paměti programem Reliance 4 Driver Server, který může být spuštěn jako služba Windows (Windows Service) při startu operačního systému, nebo jako běžná aplikace při startu vizualizačního projektu. Informace potřebné k navázání spojení se stanicemi si driver načítá z vizualizačního projektu. V závislosti na definici komunikačního kanálu se po jejich načtení aktivuje spojení se všemi připojenými stanicemi.Čtení dat

Čtení dat ze stanice probíhá na principu tzv. spontánních hlášení. Při startu driver naváže spojení s jednotlivými datovými body ve stanicích. Stanice pak samy posílají aktuální data pouze při změně hodnoty proměnné. U každé proměnné lze nastavit tzv. interval nucené aktualizace. Nezmění-li se hodnota proměnné v zadaném časovém intervalu, driver vyšle žádost o aktualizaci dat nezávisle na principu spontánních hlášení.Přerušení spojení se stanicí

Přerušení spojení se stanicí je vyhodnoceno, neobdrží-li driver od stanice platnou odpověď Nx za sebou, kde N je maximální počet chybných komunikací. Tento parametr lze nastavit.


Cenu driveru Rittmeyer WSR3000 najdete v ceníku systému Reliance 4.


Question iconNenašli jste požadovanou informaci? Napište nám prostřednictvím tohoto formuláře.

Reliance 4 Box
Top