Komunikační driver pro systémy M-Bus

Komunikační driver M-Bus je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance se zařízeními komunikujicími protokolem
M-Bus (Meter Bus).


Komunikace s PLC probíhá jedním z těchto způsobů:


  • sériová linka RS-232/485
  • sériová linka připojená prostřednictvím ethernetu

Typ komunikačního kanálu lze zvolit ve vývojovém prostředí Reliance ve Správci struktury projektu (připojení stanice).Spuštění driveru

Komunikační driver je DLL knihovna zaváděná do paměti programem Reliance 4 Driver Server, který může být spuštěn jako služba Windows (Windows Service) při startu operačního systému, nebo jako běžná aplikace při startu vizualizačního projektu. Informace potřebné k navázání spojení se stanicemi si driver načítá z vizualizačního projektu. V závislosti na definici komunikačního kanálu se po jejich načtení aktivuje spojení se všemi připojenými stanicemi.Navázání spojení se stanicí

Navázání spojení se stanicí je prováděno odesláním komunikačního paketu SND_NKE. Tento paket je odesílán také v případě přerušení spojení. Po úspěšném navázání spojení následují další komunikační pakety. Není-li spojení úspěšně navázáno, odesílá komunikační driver SND_NKE opakovaně ve stanoveném intervalu.Čtení dat

Čtení dat ze stanice probíhá periodicky nebo na základě jednorázového požadavku runtime modulu Reliance, a to odesláním komunikačního paketu SND_UD2. Při periodickém čtení je komunikační paket odesilán pravidelně, podle intervalu aktualizace nastaveného u jednotlivých proměnných.Přerušení spojení se stanicí

Přerušení spojení se stanicí je vyhodnoceno, neobdrží-li komunikační driver od stanice platnou odpověď Nx za sebou, kde N je maximální počet chybných komunikací. Tento parametr lze upravit.Podporovaná zařízení

Komunikační driver je schopen vyčíst většinu zařízení dodržující při komunikaci standard komunikačního protokolu M-Bus. Mimo to byl komunikační driver testován s těmito zařízeními:


Měřiče tepla: Siemens UH50, Kamstrup Multical 401, Sensonic 95, Sensonic Plus, Combimeter II


Question iconNenašli jste požadovanou informaci? Napište nám prostřednictvím tohoto formuláře.

Reliance 4 Box
Top