Komunikační driver pro systémy Johnson Controls

Komunikační driver Johnson Controls je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance se stanicemi Johnson Controls řady 9100 (DX9100, SC9100) a řady FX (FX15, FX07). Komunikace se stanicemi probíhá na principu dotaz–odpověď. Driver je spouštěn runtime modulem Reliance při startu vizualizačního projektu.


Mezi hlavní výhody driveru patří především:


  • rychlejší komunikace díky optimalizaci komunikačních paketů
  • lepší diagnostika díky vizuálnímu zobrazování komunikačních paketů
  • možnost simulace vybraných hodnot za běhu driveru

Základní komunikační funkce:


  • čtení/zápis aktuálních dat (vstupy, výstupy, programovací moduly, rozšiřovací moduly atd.)
  • čtení/zápis systémového času stanice
  • čtení/zápis časových programů
  • čtení/zápis svátečních dnů
  • čtení/zápis letního času

Komunikace s PLC probíhá prostřednictvím linky RS-232/485.Johnson Controls DX9100 a FX15

Programovatelné automaty Johnson Controls


Spuštění driveru

Komunikační driver je DLL knihovna zaváděná do paměti programem Reliance 4 Driver Server, který může být spuštěn jako služba Windows (Windows Service) při startu operačního systému, nebo jako běžná aplikace při startu vizualizačního projektu. Informace potřebné k navázání spojení se stanicemi si driver načítá z vizualizačního projektu. V závislosti na definici komunikačního kanálu se po jejich načtení aktivuje spojení se všemi připojenými stanicemi.Čtení dat

Čtení dat ze stanice probíhá periodicky nebo na základě jednorázového požadavku runtime modulu Reliance. Jednorázové čtení je užito například při čtení dat řízeném proměnnou a čtení dat časových programů. Při periodickém čtení je hodnota proměnné aktualizována v nastaveném intervalu. Komunikační pakety jsou sestavovány dynamicky podle aktuálního požadavku na množství požadovaných dat.Synchronizace systémového času

Driver umožňuje pravidelné nebo řízené nastavení systémového času stanic(e).Komponenty Johnson Controls

V souvislosti s rozšířením nabídky komunikačních driverů o driver Johnson Controls přibyly v systému Reliance také dvě nové komponenty:Komponenta Johnson Controls – Časový program

Komponenta umožňuje vyčtení časových programů ze stanice Johnson Controls, jejich editaci a opětovný zápis zpět do stanice. Jednotlivé časové programy lze kopírovat, vkládat a duplikovat. Nastavení programů lze i s popisem uložit na disk počítače, kde je k dispozici pro další použití, například v jiné stanici. V rámci jedné komponenty (jednoho časového programu) může být definováno až 8 událostí.


Johnson Controls – Časový program

Johnson Controls – Časový program

V rámci jedné stanice pak může být použito až 8 komponent (časových programů). Definice časového programu spočívá v určení hodiny, minuty a dne v týdnu, kdy má být výsledný povel aktivován. Komponenta zpracuje zadané údaje a vygeneruje data pro odeslání do stanice.Komponenta Johnson Controls – Editor svátků

Komponenta slouží k vyčtení, editaci a opětovnému zápisu dnů pracovního volna do stanice Johnson Controls. I zde lze definované svátky uložit na disk počítače k dalšímu použití, například v jiné stanici.


Johnson Controls – Editor svátků

Johnson Controls – Editor svátků


V rámci jedné komponenty může být definováno až 27 svátků. Definice svátku spočívá v určení data začátku a konce svátku. Komponenta zpracuje zadané údaje a vygeneruje data pro odeslání do stanice.Cenu driveru Johnson Controls najdete v Ceníku systému Reliance 4.


Question iconNenašli jste požadovanou informaci? Napište nám prostřednictvím tohoto formuláře.

Reliance 4 Box
Top