Komunikační driver IEC 62056-21

Komunikační driver IEC 62056-21 je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance s telemetrickými systémy komunikujícími komunikačním protokolem podle normy IEC 62056-21.Spuštění driveru

Komunikační driver je DLL knihovna zaváděná do paměti programem Reliance 4 Driver Server, který může být spuštěn jako služba Windows (Windows Service) při startu operačního systému, nebo jako běžná aplikace při startu vizualizačního projektu. Informace potřebné k navázání spojení se stanicemi si driver načítá z vizualizačního projektu. V závislosti na definici komunikačního kanálu se po jejich načtení aktivuje spojení se všemi připojenými stanicemi.Čtení dat

Čtení dat ze stanice probíhá periodicky nebo na základě jednorázového požadavku runtime modulu Reliance. Při periodickém čtení je hodnota proměnné aktualizována v nastaveném intervalu.


Komunikační driver umožňuje jak kompletní vyčtení dat v režimu „Data readout“, tak čtení po jednotlivých proměnných v režimu „Programming mode“. Způsob čtení je určen volbou ve vizualizačním projektu.


Driver podporuje mód A s konstantní rychlostí 300 Bd, ale i módy B a C, u kterých je počáteční komunikační rychlost změněna na rychlost podporovanou telemetrickým systémem. Hodnoty proměnných lze interpretovat v textovém i číslicovém formátu.


Question iconNenašli jste požadovanou informaci? Napište nám prostřednictvím tohoto formuláře.

Reliance 4 Box
Top