Komunikační driver Elgas

Komunikační driver Elgas je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance s telemetrickými systémy, přepočítávači a záznamníky ELGAS. Jedná se o modely komunikující komunikačním protokolem ELGAS 2 (ELCOR-2, microELCOR-2,
DATCOM-2, DATCOM-AMR, miniDATCOM, midiDATCOM, maxiDATCOM, miniELCOR, midiELCOR, maxiELCOR). Komunikační driver umožňuje také přepnutí do režimu komunikace protokolem Modbus.


Vývojové prostředí Reliance Design umožňuje import proměnných a datových struktur z parametrizačního prostředí Telves ve formátu CSV.


Komunikace se stanicemi probíhá na principu dotaz–odpověď. Driver je spouštěn runtime modulem Reliance při startu vizualizačního projektu.Spuštění driver

Komunikační driver je DLL knihovna zaváděná do paměti programem Reliance 4 Driver Server, který může být spuštěn jako služba Windows (Windows Service) při startu operačního systému, nebo jako běžná aplikace při startu vizualizačního projektu. Informace potřebné k navázání spojení se stanicemi si driver načítá z vizualizačního projektu. V závislosti na definici komunikačního kanálu se po jejich načtení aktivuje spojení se všemi připojenými stanicemi.Čtení dat

Čtení dat ze stanice probíhá periodicky nebo na základě jednorázového požadavku runtime modulu Reliance. Při periodickém čtení je hodnota proměnné aktualizována v nastaveném intervalu. Jednorázové čtení se používá při čtení dat řízeném proměnnou. Komunikační pakety jsou sestavovány dynamicky podle aktuálního požadavku na množství požadovaných dat. Zápis dat je prováděn jednorázově na základě požadavku přicházejícího z runtime modulu.Podporované komunikační funkce

  • čtení okamžitých hodnot
  • zápis okamžitých hodnot
  • čtení času přístroje
  • synchronizace času přístroje
  • čtení parametrů
  • zápis parametrů (složení plynu)
  • čtení archivních dat (binární, datový a denní archiv)


Přepočítávače ELCOR-2 a miniELCOR

Přepočítávače ELCOR-2 a miniELCORKomponenta Elgas – Složení plynu

Komponenta umožňuje zobrazení a editaci parametrů složení plynu a jejich zápis do přístroje.


Elgas – Složení plynu

Elgas – Složení plynu


Question iconNenašli jste požadovanou informaci? Napište nám prostřednictvím tohoto formuláře.

Reliance 4 Box
Top