Komunikační driver CIMON

Komunikační driver CIMON je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance s řídicími systémy CIMON prostřednictvím sítě CIMON PLC Ethernet.


Komunikace se stanicemi probíhá na principu dotaz–odpověď. Driver je spouštěn runtime modulem Reliance při startu vizualizačního projektu.Podporované komunikační funkce

 • Word Block Read
 • Word Block Write
 • Bit Block Read
 • Bit Block Write


Podporované typy registrů

X, Y, M, K, L, F, T, C, S, D, Z, TC, TS, CC, CSSystém Reliance podporuje čtení a zápis těchto typů proměnných

 • Bool
 • Byte
 • Word
 • DoubleWord
 • ShortInt
 • SmallInt
 • LongInt
 • FLoat
 • String
 • a pole těchto základních typů


Programovatelné automaty CIMON

Programovatelné automaty CIMON


Spuštění driveru

Komunikační driver je DLL knihovna zaváděná do paměti programem Reliance 4 Driver Server, který může být spuštěn jako služba Windows (Windows Service) při startu operačního systému, nebo jako běžná aplikace při startu vizualizačního projektu. Informace potřebné k navázání spojení se stanicemi si driver načítá z vizualizačního projektu. V závislosti na definici komunikačního kanálu se po jejich načtení aktivuje spojení se všemi připojenými stanicemi.Čtení/zápis dat

Čtení dat ze stanice probíhá periodicky nebo na základě jednorázového požadavku runtime modulu Reliance. Při periodickém čtení je hodnota proměnné aktualizována v nastaveném intervalu. Jednorázové čtení se používá při čtení dat řízeném proměnnou. Komunikační pakety jsou sestavovány dynamicky podle aktuálního požadavku na množství požadovaných dat. Zápis dat je prováděn jednorázově na základě požadavku přicházejícího z runtime modulu.


Question iconNenašli jste požadovanou informaci? Napište nám prostřednictvím tohoto formuláře.

Reliance 4 Box
Top