Komunikační driver BACnet

Komunikační driver BACnet je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance se stanicemi komunikujícími protokolem BACnet/IP (ASHRAE Data Communication Protocol for Building Automation and Control Networks). Driver má implementovány základní služby pro čtení a zápis dat.Seznam podporovaných služeb

 • ReadPropertyMultiple
 • WriteProperty
 • TimeSynchronization


Seznam podporovaných objektů

 • Analog Input
 • Analog Output
 • Analog Value
 • Binary Input
 • Binary Output
 • Binary Value
 • Multi-state Input
 • Multi-state Output
 • Multi-state Value
 • Loop
 • Device
 • Schedule


Spuštění driveru

Komunikační driver je DLL knihovna zaváděná do paměti programem Reliance 4 Driver Server, který může být spuštěn jako služba Windows (Windows Service) při startu operačního systému, nebo jako běžná aplikace při startu vizualizačního projektu. Informace potřebné k navázání spojení se stanicemi si driver načítá z vizualizačního projektu. V závislosti na definici komunikačního kanálu se po jejich načtení aktivuje spojení se všemi připojenými stanicemi.Seznam podporovaných vlastností BACnet objektů

Object-identifier, object-name, object-type, present-value, description, device-type, status-flags, event-state, reliability, out-of-service, update-interval, units, min-pres-value, max-pres-value, resolution, relinguish-default, cov-increment, time-delay, notification-class, high-limit, low-limit, deadband, limit-enable, event-enable, acked-transitions, notify-type, profile-name, output-units, controlled-varible-value, controlled-variable-units, setpoint, action, proportional-constant, proportional-constant-units, integral-constant, integral-constant-units, derivative-constant, derivative-constant-units, bias, maximum-output, minimum-output, priority-for-writing, number-of-states, polarity, inactive-text, active-text, change-of-state-time, change-of-state-count, time-of-state-count-reset, elapsed-active-time, time-of-active-time-reset, minimum-off-time, minimum-on-time, feedback-value, system-status, vendor-name, vendor-identifier, model-name, firmware-revision, application-software-version, location, protocol-version, protocol-revision, protocol-services-supported, protocol-object-type-supported, object-list.


Komunikační driver nepodporuje segmentaci.


Question iconNenašli jste požadovanou informaci? Napište nám prostřednictvím tohoto formuláře.

Reliance 4 Box
Top