Komunikační driver pro systémy AMiT

Komunikační driver AMiT je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance s řídicími systémy firmy AMiT.Stanice AMiT mohou být připojeny k počítači těmito způsoby

 • komunikační karta DOKOPO
 • COM port
 • modem
 • Ethernet (UDP protokol)


Reliance podporuje čtení a zápis těchto typů proměnných

 • Bool
 • Integer (16 bitů, celé číslo se znaménkem)
 • LongInt (32 bitů, celé číslo se znaménkem)
 • Float (32 bitů, číslo s plovoucí řádovou čárkou, jednoduchá přesnost)
 • Matice prvků typu Integer
 • Matice prvků typu LongInt
 • Matice prvků typu Float


V projektu Reliance odpovídají maticím prvků tyto datové typy

 • Array of Integer
 • Array of LongInt
 • Array of Float

Matice jsou driverem převáděny na jednorozměrná pole tak, že index řádku se zvyšuje dříve než index sloupce. To znamená, že například matice M o rozměru 2x2 prvky je do pole o délce 4 elementů řazena v pořadí M(1,1) ; M(2,1) ; M(1,2) ; M(2,2). První index přitom udává řádek a druhý index udává sloupec prvku matice.Řídicí systémy AMiT

Řídicí systémy AMiT


Spuštění driveru

Komunikační driver je DLL knihovna zaváděná do paměti programem Reliance 4 Driver Server, který může být spuštěn jako služba Windows (Windows Service) při startu operačního systému, nebo jako běžná aplikace při startu vizualizačního projektu. Informace potřebné k navázání spojení se stanicemi si driver načítá z vizualizačního projektu. V závislosti na definici komunikačního kanálu se po jejich načtení aktivuje spojení se všemi připojenými stanicemi.SW požadavky

Driver využívá pro komunikaci ActiveX prvek (objekt AtouchApp), který je součástí objektové knihovny AtouchX firmy AMiT. Pro správnou funkci driveru je proto nejprve potřeba nainstalovat tuto knihovnu. Instalační program knihovny AtouchX je k dispozici v adresáři Drivers\AMiT\AtouchX\ na instalačním CD systému Reliance a v adresáři <Reliance>\SupportFiles\Drivers\AMiT\ (<Reliance> je adresář, kde je nainstalován systém Reliance).


Cenu driveru AMiT naleznete v ceníku systému Reliance 4.


Question iconNenašli jste požadovanou informaci? Napište nám prostřednictvím tohoto formuláře.

Reliance 4 Box
Top