Pomocné nástroje a utility v systému Reliance 3


Reliance Encrypter

Program pro zašifrování (případně odstranění šifrování) databází vizualizačního projektu Reliance 3. Program je vhodné použít u vizualizačních projektů, u nichž záleží na utajení použitých principů a algoritmů (know-how). Zašifrování vizualizačního projektu nemá žádný vliv na jeho běh v runtime módu. Zadání správného hesla je vyžadováno pouze při jeho otevření ve vývojovém prostředí Reliance. Program (R_Encrypt.exe) je k dispozici na instalačním CD Reliance nebo je možné jej získat v zákaznické sekci.Reliance Starter

Program pro opožděné spuštění libovolného programu s možností předání parametrů příkazového řádku. Typickým příkladem použití programu je případ, kdy má být vizualizační projekt spouštěn po startu operačního systému. Do složky "Po spuštění" se umístí zástupce na program Reliance Starter, který je nakonfigurovaný tak, aby spustil vizualizační projekt s dostatečným zpožděním. Tím je zajištěno, že vizualizační projekt bude spuštěn až po úplné inicializaci operačního systému. Program se konfiguruje pomocí INI souboru. Program (R_Start.exe) je k dispozici na instalačním CD Reliance nebo nebo jej možné je získat v zákaznické sekci.Reliance Terminator

Program pro korektní ukončení runtime modulu Reliance. Pokud je spuštěn runtime modul a následně spuštěn program Reliance Terminator, bude runtime modul (včetně vizualizačního projektu) korektně ukončen. Typickým příkladem použití programu je případ, kdy je napájení počítače, na kterém běží vizualizační projekt, zálohováno pomocí UPS. Řídicí program spolupracující s UPS je třeba nakonfigurovat tak, aby v případě výpadku napájení spustil program Reliance Terminator před ukončením běhu operačního systému. Program (R_Termin.exe) je k dispozici na instalačním CD Reliance nebo je možné jej získat v zákaznické sekci.Application Runner

Program pro spuštění libovolného programu nebo otevření dokumentu zaregistrovanou aplikací s možností předání parametrů příkazového řádku. Program se konfiguruje pomocí INI souboru. Typickým příkladem použití programu je případ projektu s více počítači. Na každém z počítačů s runtime modulem může být spouštěná aplikace umístěna v jiném adresáři. Stačí pak na konkrétním počítači upravit INI soubor podle cesty na adresář spouštěné aplikace. Není tedy nutné mít na počítačích různé verze vizualizačního projektu. Program (R_AppRun.exe) je k dispozici na instalačním CD Reliance nebo jej možné je získat v zákaznické sekci.PDoxFix a DBaseFix

Programy pro opravu databázových tabulek Paradox (PDoxFix) a DBase (DBaseFix) porušených např. v důsledku výpadku napájení PC. Programy (PDoxFix.exe a DBaseFix.exe) jsou k dispozici na instalačním CD Reliance nebo nebo je možné je získat v zákaznické sekci.

Reliance 3 Box
Top