Způsob licencování systému Reliance 3

Pro svoji plnou funkci vyžadují jednotlivé moduly Reliance licenci. Licence je uložena v HW klíči. Jestliže je vývojové prostředí nebo runtime modul spuštěn na počítači bez HW klíče nebo v HW klíči není nalezena příslušná licence, pak se chová jako tzv. Lite verze, která je omezena na 25 datových bodů, není však omezena časově. Lite verze je určena pro odzkoušení vlastností systému Reliance.


 • Lite verze vývojového prostředí má všechny funkce verze Desktop.
 • Lite verze modulu Reliance Runtime má všechny funkce verze Control.
 • Lite verze modulů Reliance Server a Reliance Runtime Server mohou být použity jako datový server pouze pro 1 webového klienta. Ostatní funkce nejsou omezeny.
 • Lite verze runtime modulů není určena pro trvalý běh vizualizace u koncového uživatele (zákazníka) a je proti takovému použití chráněna.

Licence na webové klienty je uložena v HW klíči pro datový server (tzn. Reliance Server nebo Reliance Runtime Server) a udává maximální počet klientů, kteří mohou být současně připojeni k datovému serveru. Cena licence je dána součinem maximálního počtu klientů a ceny licence na jednoho klienta. Webový klient není omezen z hlediska počtu datových bodů a cena licence na 1 klienta je jednotná. Licenci na webové klienty je nutné objednat současně s licencí na datový server.


Licence na komunikační drivery je uložena v HW klíči pro runtime modul. Cena licence se liší podle typu zařízení, pro které je driver určen, ale nezávisí na počtu datových bodů. Licenci na komunikační drivery je nutné objednat současně s licencí na runtime modul.


HW klíč s licencí na vývojové prostředí Reliance Design Desktop obsahuje zároveň i licenci na runtime modul Reliance Runtime Control o stejném počtu bodů pro možnost ladění aplikace (nikoliv pro použití u koncového uživatele).


HW klíč s licencí na vývojové prostředí Reliance Design Enterprise obsahuje zároveň i licenci na runtime moduly Reliance Runtime Control, Reliance Server a Reliance Runtime Server o stejném počtu bodů a licenci na 3 webové klienty pro možnost ladění aplikace (nikoliv pro použití u koncového uživatele).Co jsou to "Datové body"

Jedním z hlavních faktorů ovlivňujících cenu za licenci na vývojové prostředí a runtime modul je velikost vizualizačního projektu. Velikost projektu je určena počtem datových bodů. Počet datových bodů závisí na počtu a datovém typu proměnných definovaných v projektu:


 • každé proměnné jednoduchého datového typu (např. Bool, Byte, Word, String) odpovídá jeden datový bod
 • každé proměnné typu pole odpovídá jeden nebo více datových bodů - počet datových bodů se rovná počtu prvků pole vydělenému pěti (zaohrouhleno dolů, ale nejméně 1).

  Příklady:
  Proměnné typu pole o 2 prvcích odpovídá 1 datový bod.
  Proměnné typu pole o 8 prvcích odpovídá 1 datový bod.
  Proměnné typu pole o 100 prvcích odpovídá 20 datových bodů.

 • jedna proměnná typu IRC* se do počtu datových bodů nezahrnuje; každé další proměnné typu IRC odpovídá 1000 datových bodů
 • proměnné definované ve stanici System (tzn. privátní vnitřní proměnné) se do počtu datových bodů nezahrnují

Počet datových bodů nezávisí na počtu vizualizačních oken, typu použitých komponent apod.

Licence na vývojové prostředí a runtime modul(y) vyžadovaná pro určitý projekt se může lišit v počtu datových bodů (runtime moduly v některých případech nepoužívají všechny proměnné definované v projektu). Počet datových bodů použitých v projektu lze zjistit ve vývojovém prostředí příkazem "Projekt"/"Informace o projektu...".Upgrade HW klíče

Zakoupený HW klíč lze později upgradovat. Tak je možné dodatečně zvýšit počet datových bodů, zvýšit počet webových klientů, rozšířit funkčnost modulu (např. upgrade Reliance Design z verze Desktop na Enterprise nebo upgrade Reliance Runtime z verze View na Control), změnit typ modulu (např. upgrade z Reliance Runtime na Reliance Runtime Server) nebo přidat licenci na další moduly (např. komunikační drivery). Cena za upgrade HW klíče je dána rozdílem ceny nové a původní licence.


_________________________

* IRC = Individual Room Control. Proměnné typu IRC je možné definovat ve stanicích typu Tecoreg. Jsou určeny k vyčtení a zápisu dat pokojových regulačních modulů firmy Teco Kolín. Jedné proměnné typu IRC odpovídá jeden komunikační modul TR101, který dokáže obsloužit až 32 pokojových regulačních modulů (TR111, TR112, TR141).Reliance 3 Box
Top