SMS Driver

SMS driver je určen pro odesílání/příjem krátkých textových zpráv (SMS) z/do runtime modulů Reliance. Odesílání a příjem zpráv zajišťuje GSM modem připojený k počítači. GSM modem musí být možné k počítači připojit pomocí sériového rozhraní (RS232) a musí podporovat standard GSM 07.05 pro práci s SMS zprávami. Přesnou specifikaci standardu GSM 07.05 je možné po zaregistrování dohledat na stránkách organizace ETSI (European Telecommunications Standards Institute). Tento standard podporuje naprostá většina GSM modemů.


Se systémem Reliance byla ověřena* funkce těchto GSM modemů:


  • Siemens M20/TC35/MC35/MC39
  • Wavecom WMOD2B.

Komunikace mezi SMS driverem a GSM modemem je konfigurovatelná a umožnuje tak inicializovat a zprovoznit GSM modem podle jeho specifik.


Terminál Siemens MC35i

terminál Siemens MC35i


Odeslání SMS zprávy lze provést jednoduchým voláním funkce ze skriptů Reliance. Zpráva je předána SMS driveru, který se dále stará o její skutečné odeslání příjemci. Zpětně je možné zjistit stav odesílané zprávy (zda se ji podařilo odeslat, případně důvod - chybový kód - proč se ji nepodařilo odeslat).


Při přijetí zprávy je spuštěn uživatelem definovaný skript, do nějž jsou jako parametry předány informace o přijaté zprávě (telefonní číslo odesílatele, text, čas přijetí atd.). Díky tomu je možné zareagovat na přijatou zprávu odpovídajícím způsobem. Např. na základě doručeného textu (může obsahovat jméno stanice a proměnné) odpovědět odesílateli textem, který obsahuje hodnotu této proměnné.


Cenu SMS driveru naleznete v ceníku systému Reliance 3.


_________________________

* Pokud Váš GSM modem není uveden mezi výše uvedenými ověřenými zařízeními, neznamená to, že není v systému Reliance podporován. Pokud se Vám i přesto nedaří GSM modem se systémem Reliance zprovoznit můžete využít konfigurovatelných AT příkazů nebo případně kontaktovat vývojáře Reliance na adrese .


Reliance 3 Box
Top