Komunikační driver Modbus

Komunikační driver Modbus je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance se stanicemi komunikujícími protokolem Modbus RTU. Driver má implementovány základní komunikační funkce pro čtení a zápis dat.


Implementované komunikační funkce:


 • 01 Read Coil Status – čtení binárních výstupů
 • 02 Read Input Status – čtení binárních vstupů
 • 03 Read Holding Registers – čtení uživatelských registrů
 • 04 Read Input Registers – čtení systémových registrů
 • 05 Force Single Coil – zápis binárního výstupu
 • 06 Preset Single Register – zápis uživatelského registru
 • 15 Force Multiple Coils – blokový zápis binárních výstupů
 • 16 Preset Multiple Regs – blokový zápis uživatelských registrů
 • 22 Mask Write 4X Register – maskovaný (binární) zápis uživatelského registru

Nepodporuje-li stanice některou z funkcí pro zápis, lze tuto funkci deaktivovat.


Komunikace se stanicemi probíhá jedním z těchto způsobů:


 • sériová linka RS-232
 • sériová linka RS-485
 • Ethernet (TCP/IP nebo UDP)

Typ připojení lze zvolit ve vývojovém prostředí Reliance ve Správci struktury projektu (připojení stanice).Spuštění driveru

Komunikační driver je DLL knihovna zaváděná do paměti programem Reliance 4 Driver Server, který může být spuštěn jako služba Windows (Windows Service) při startu operačního systému nebo jako běžná aplikace při startu vizualizačního projektu. Informace potřebné k navázání spojení se stanicemi si driver načítá z vizualizačního projektu. Po jejich načtení aktivuje spojení se všemi připojenými stanicemi.Adresace proměnných

Paměť systémů Modicon je rozdělena do čtyř základních oblastí: binární vstupy, binární výstupy, vstupní registry a uživatelské registry. Tyto oblasti jsou v systémech Modicon adresovány absolutně, viz tabulka, sloupec "adresace Modicon". V systému Reliance jsou proměnné adresovány relativně vždy od nuly, viz tabulka, sloupec "adresace Reliance".Adresace proměnných stanice Modbus

Paměťová oblast

Adresace Modicon

Adresace Reliance

Typ registru

Adresa

1. Discrete outputs (Coils)

od 00001

Výstupy
(Coils)

od 0

2. Discrete inputs

od 10001

Vstupy
(Inputs)

od 0

3. Input registers

od 30001

Vstupní registry
(Input registers)

od 0

4. Holding registers

od 40001

Uživatelské registry
(Holding registers)

od 0Příklad

Proměnná na adrese 40011 bude v systému Reliance adresována takto:
Typ registru: Uživatelské registry (Holding registers); Adresa 10Čtení dat

Čtení dat ze stanice probíhá periodicky na úrovni definovaných komunikačních zón. Hodnota proměnné je aktualizována vždy s aktualizací dat komunikační zóny, ve které proměnná leží. Datový typ proměnné musí odpovídat velikosti datového bodu ve zvoleném adresovém prostoru. Velikost datových bodů je definována protokolem Modbus (Coils, Inputs – bool; Holding Registers, Input register - word).Přerušení spojení se stanicí

Přerušení spojení se stanicí je vyhodnoceno, neobdrží-li komunikační driver od stanice platnou odpověď Nx za sebou, kde N je maximální počet chybných komunikací. Tento parametr lze nastavit.Cenu driveru Modbus naleznete v ceníku systému Reliance 3.


Reliance 3 Box
Top