Komunikační driver pro systémy Rittmeyer WSR3000

Komunikační driver Rittmeyer WSR3000 je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance se stanicemi Rittmeyer WSR3000 připojenými prostřednictvím komunikační jednotky WSK150.


Mezi hlavní výhody komunikačního driveru patří především:


  • rychlejší komunikace díky optimalizaci komunikačních paketů
  • využití spontánních hlášení pro čtení dat stanice
  • možnost volby teplého a studeného startu driveru
  • lepší diagnostika díky vizuálnímu zobrazování komunikačních paketů

Komunikace s PLC probíhá jedním z těchto způsobů:

  • sériová linka RS-232
  • sériová linka RS-485/422

základní obrazovka komunikačního driveru WSR3000

základní obrazovka komunikačního driveru WSR3000


Spuštění driveru

Komunikační driver je samostatný program, jehož spuštění iniciuje runtime modul Reliance při startu vizualizačního projektu. Informace potřebné k navázání spojení se stanicemi si driver načítá z vizualizačního projektu. Komunikace se stanicemi je při startu vizualizace optimalizována tak, aby nepřetížila komunikační linky.Čtení dat

Čtení dat ze stanice probíhá na principu tzv. spontánních hlášení. Při startu driver naváže spojení s jednotlivými datovými body ve stanicích. Stanice pak samy posílají aktuální data pouze při změně hodnoty proměnné. U každé proměnné lze nastavit tzv. interval nucené aktualizace. Nezmění-li se hodnota proměnné v zadaném časovém intervalu, driver vyšle žádost o aktualizaci dat nezávisle na principu spontánních hlášení.


Obrazovka komunikačního driveru WSR3000 s ukázkou proměnných

obrazovka komunikačního driveru WSR3000 s ukázkou proměnnýchZobrazení komunikací se stanicemi

Driver umožňuje zobrazení komunikačních paketů, které jsou odesílány či přijímány do/z jednotlivých stanic. Výpis obsahuje jméno stanice, pro kterou je paket určen nebo ze které přichází, délku paketu a čas odeslání či příjmu paketu. Typ paketu je barevně odlišen (čtení dat, zápis dat). Díky výpisu paketů je možné vizuálně kontrolovat množství přenášených dat a projekt z hlediska komunikací případně optimalizovat.


Obrazovka komunikačního driveru WSR3000 s ukázkou komunikace

Obrazovka komunikačního driveru WSR3000 s ukázkou komunikaceDiagnostika

Množství přenášených dat lze také optimalizovat na základě informací v systémové liště driveru. Zde jsou zobrazeny informace podle typu objektu označeného ve stromové struktuře. Užitečné mohou být například údaje o počtu přijatých či nepřijatých paketů, počtu paketů, které čekají ve frontě na odeslání, délce doby mezi odesláním a přijetím paketu (tzv. timeout) atp. Dojde-li při běhu driveru k závažné chybě (např. není-li k dispozici komunikační port), je tato událost zaznamenána do tzv. výpisu hlášení.Přerušení spojení se stanicí

Přerušení spojení se stanicí je vyhodnoceno, neobdrží-li driver od stanice platnou odpověď Nx za sebou, kde N je maximální počet chybných komunikací. Tento parametr lze nastavit.Zabezpečení

Po načtení vizualizačního projektu driver respektuje systém uživatelů a přístupových práv definovaný v tomto projektu. Editace parametrů nastavení driveru a zastavení komunikací je povoleno pouze uživateli se servisním přístupovým právem. Ukončení driveru je povoleno pouze uživateli s přístupovým právem k ukončení běhu vizualizačního projektu.


Cenu driveru Rittmeyer WSR3000 najdete v ceníku systému Reliance 3.
Aktuální verzi driveru Rittmeyer WSR3000 si můžete zdarma stáhnout v zákaznické sekci.

Reliance 3 Box
Top