Komunikační driver pro systémy Johnson Controls

Komunikační driver Johnson Controls je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance se stanicemi Johnson Controls DX9100, SC9100 a FX. Komunikace se stanicemi probíhá na principu dotaz–odpověď. Driver je spouštěn runtime modulem Reliance při startu vizualizačního projektu.


Mezi hlavní výhody driveru patří především:


  • rychlejší komunikace díky optimalizaci komunikačních paketů
  • lepší diagnostika díky vizuálnímu zobrazování komunikačních paketů
  • možnost simulace vybraných hodnot za běhu driveru

Základní komunikační funkce:


  • čtení/zápis aktuálních dat (vstupy, výstupy, programovací moduly, rozšiřovací moduly atd.)
  • čtení/zápis systémového času stanice
  • čtení/zápis časových programů
  • čtení/zápis svátečních dnů
  • čtení/zápis letního času

Komunikace s PLC probíhá jedním z těchto způsobů:


  • sériová linka RS-232
  • sériová linka RS-485


Čtení dat

Čtení dat ze stanice probíhá periodicky nebo na základě jednorázového požadavku runtime modulu Reliance. Jednorázové čtení je užito například při čtení dat řízeném proměnnou a čtení dat časových programů. Při periodickém čtení je hodnota proměnné aktualizována v nastaveném intervalu. Komunikační pakety jsou sestavovány dynamicky podle aktuálního požadavku na množství požadovaných dat.Synchronizace systémového času

Driver umožňuje pravidelné nebo řízené nastavení systémového času stanic(e).Zobrazení komunikací se stanicemi

K dispozici je tzv. výpis komunikačních paketů, které jsou odesílány či přijímány do/z jednotlivých stanic. Výpis obsahuje jméno stanice, pro kterou je paket určen nebo ze které přichází, dále délku paketu a čas odeslání či příjmu paketu. Barevně je zde odlišen typ paketu (čtení dat, zápis dat). Takto je možné vizuálně kontrolovat množství přenášených dat a projekt z hlediska komunikací případně optimalizovat (viz obrázek).


zobrazování komunikačních paketů mezi driverem a stanicemi

zobrazování komunikačních paketů mezi driverem a stanicemiDiagnostika

Množství přenášených dat lze také optimalizovat na základě informací v systémové liště driveru. Jsou zde zobrazeny informace dle typu objektu označeného ve stromové struktuře. Užitečné mohou být například údaje o počtu přijatých či nepřijatých paketů, počtu paketů, které čekají ve frontě na odeslání, délce doby mezi odesláním a přijetím paketu (tzv. timeout) atp.Simulace hodnot

Komunikační driver umožňuje simulaci hodnot proměnných, což je užitečné například pro účely ladění vizualizačního projektu. U kterékoliv proměnné lze zakázat čtení aktuální hodnoty ze stanice a nastavit vlastní testovací hodnotu. Lze také zvolit generování náhodné hodnoty či inkrementaci hodnoty v zadaném intervalu (tzv. pilu, viz obrázek).


simulace hodnot v komunikačním driveru

simulace hodnot v komunikačním driveruNezávislost na runtime modulu

Komunikační driver lze spustit samostatně, načíst vizualizační projekt Reliance a spustit komunikaci, aniž by byl spuštěn runtime modul Reliance.Zabezpečení

Po načtení vizualizačního projektu driver respektuje systém uživatelů a přístupových práv definovaný v tomto projektu. Editace parametrů nastavení driveru, simulace hodnot a zastavení komunikací je povoleno pouze uživateli se servisním přístupovým právem. Ukončení driveru je povoleno pouze uživateli s přístupovým právem k ukončení běhu vizualizačního projektu.Podpora cizích jazyků

Změnou parametru v nastavení lze dynamicky zvolit jazyk driveru. V současnosti je podporována čeština a angličtina.Komponenty Johnson Controls

V souvislosti s rozšířením nabídky komunikačních driverů o driver JohnsonControls přibyly v Relianci také dvě nové komponenty:Komponenta Johnson Controls - časový program

Komponenta umožňuje vyčtení časových programů ze stanice JohnsonControls, jejich editaci a opětovný zápis zpět do stanice. Jednotlivé časové programy lze vkládat, kopírovat a duplikovat. Nastavení programů lze i s popisem uložit na disk počítače, kde je k dispozici pro další použití, například v jiné stanici. V rámci jedné komponenty (jednoho časového programu) může být definováno až 8 událostí.


editor časových programů

editor časových programů

V rámci jedné stanice pak může být použito až 8 komponent (časových programů). Definice časového programu spočívá v určení hodiny, minuty a dne v týdnu, kdy má být výsledný povel aktivován. Komponenta zpracuje zadané údaje a vygeneruje data pro odeslání do stanice.Komponenta Johnson Controls– editor svátků

Komponenta umožňuje vyčtení časových programů ze stanice JohnsonControls, jejich editaci a opětovný zápis zpět do stanice. Jednotlivé časové programy lze vkládat, kopírovat a duplikovat. Nastavení programů lze i s popisem uložit na disk počítače, kde je k dispozici pro další použití, například v jiné stanici.


editor svátků

editor svátků

Komponenta umožňuje vyčtení časových programů ze stanice JohnsonControls, jejich editaci a opětovný zápis zpět do stanice. Jednotlivé časové programy lze vkládat, kopírovat a duplikovat. Nastavení programů lze i s popisem uložit na disk počítače, kde je k dispozici pro další použití, například v jiné stanici.


V rámci jedné komponenty může být definováno až 27 svátků. Definice svátku spočívá v určení data začátku a konce svátku. Komponenta zpracuje zadané údaje a vygeneruje data pro odeslání do stanice.


Cenu driveru Johnson Controls najdete v ceníku systému Reliance 3.
Aktuální verzi driveru Johnson Controls si můžete zdarma stáhnout v zákaznické sekci.

Reliance 3 Box
Top