Komunikační driver pro systémy AMiT

Komunikační driver AMiT je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance s řídicími systémy firmy AMiT spol. s r.o.


Stanice AMiT mohou být připojeny k počítači těmito způsoby:


 • komunikační karta DOKOPO
 • COM port
 • modem
 • Ethernet (UDP protokol)

Reliance podporuje čtení a zápis těchto typů proměnných:


 • Bool
 • Integer (16 bitů, celé číslo se znaménkem)
 • LongInt (32 bitů, celé číslo se znaménkem)
 • Float (32 bitů, číslo s plovoucí řádovou čárkou, jednoduchá přesnost)

Reliance podporuje čtení (od verze Reliance 3.6.1 a driveru 1.3) a zápis (od verze Reliance 3.6.6 a driveru 1.4) těchto typů proměnných:


 • Matice prvků typu Integer
 • Matice prvků typu LongInt
 • Matice prvků typu Float

V projektu Reliance odpovídají maticím prvků tyto datové typy:


 • Array of Integer
 • Array of LongInt
 • Array of Float

Matice jsou driverem převáděny na jednorozměrná pole tak, že index řádku se zvyšuje dříve než index sloupce. To znamená, že například matice M o rozměru 2x2 prvky je do pole o délce 4 elementů řazena v pořadí M(1,1) ; M(2,1) ; M(1,2) ; M(2,2). První index přitom udává řádek a druhý index udává sloupec prvku matice.


základní okno komunikačního driveru AMiT

základní okno komunikačního driveru AMiT


SW požadavky

Driver využívá pro komunikaci ActiveX prvek (objekt AtouchApp), který je součástí objektové knihovny AtouchX firmy AMiT. Pro správnou funkci driveru je proto nejprve potřeba nainstalovat tuto knihovnu. Instalační program knihovny AtouchX je k dispozici v adresáři Drivers\AMiT\AtouchX\ na instalačním CD systému Reliance a v adresáři [Reliance]\SupportFiles\AMiT\ ([Reliance] je adresář, kde je nainstalován systém Reliance).Spuštění driveru

Driver není funkční, pokud je spuštěn samostatně. Pro správnou funkci musí být spuštěn runtime modulem Reliance při startu vizualizačního projektu. Část informací potřebných pro komunikaci se stanicemi získává od runtime modulu Reliance (vše, co je definováno ve vizualizačním projektu), zbytek informací načítá ze speciálních konfiguračních souborů (hw.ini a sw.txt). Tyto soubory musejí být umístěny v adresáři vizualizačního projektu (tj. ve stejném adresáři jako soubor s příponou .prj). Soubor hw.ini je INI soubor definující typ připojení stanic(e) AMiT k počítači. Soubor sw.txt je textový soubor definující seznam všech proměnných a jejich parametry. Struktura konfiguračních souborů je podrobně popsána v nápovědě (soubor AtouchX.chm, kapitoly "Popis HW připojení" a "Popis databáze"), která je součástí knihovny AtouchX.Cenu driveru AMiT naleznete v ceníku systému Reliance 3.
Aktuální verzi driveru AMiT si můžete zdarma stáhnout v zákaznické sekci.

Reliance 3 Box
Top