Vizualizace koželužny

Tato demo vizualizace byla připravena ve spolupráci se švýcarskou firmou SWYSTEM Logic GmbH, která se zabývá implementací řídicích systémů v koželužném průmyslu. Hlavní vizualizační okno zobrazuje technologii koželužny a celého procesu zpracování kůží. Proces je simulován pomocí skriptů tak, aby co nejvíce odpovídal reálné technologii.Spuštění vizualizace

Kliknutím na tlačítko PC demo (soubor s příponou .jnlp) dojde k automatickému stažení programových souborů do počítače. Spuštění tohoto souboru (ruční nebo automatické) otevře vizualizační projekt v samostatném okně webového klienta.


Kliknutím na tlačítko Mobilní demo dojde k automatickému spuštění projektu v novém okně webového prohlížeče vašeho chytrého telefonu nebo tabletu. Mobilní demo lze také spustit pomocí čtečky kódu QR.


Kliknutím na tlačítko Reliance Server dojde k otevření webové stránky Reliance Serveru v novém okně webového prohlížeče.


PC demo Mobilní demo Reliance Server QR kód
Popis vizualizované technologie

Úvodní obrazovka (Přehled výrobních bubnů) představuje náhled na stav čtyř technologických celků. Barvy na jednotlivých semaforech indikují stav technologie:


  • zelená - technologie běží v plně automatickém režimu
  • oranžová - technologie je přepnuta do manuálního režimu a vyžaduje zásah obsluhy (např. ruční doplnění chemikálie)
  • červená - nastala závada na technologii

Pokud kliknete na Buben 1, zobrazí se náhled na technologii 1. V pravé části obrazovky je umístěna vážicí stanice, kde probíhá příprava chemikálií: nejprve jsou podle použité receptury napuštěny potřebné přísady, dále je provedeno důkladné promíchání. Výsledná chemická látka je poté přečerpána do přípravné nádrže, kde za občasného míchání čeká na vypuštění do bubnu. Následuje automatické opláchnutí stanice a vyčištění potrubí vodou a stlačeným vzduchem. V levé dolní části okna je umístěn buben, který je naplněn surovou kůží.Význam tlačítek ovládací lišty

  • Přihlásit/Odhlásit - přihlášení/odhlášení operátora
  • Pozastavit - pozastaví simulaci procesu
  • Restartovat - restartuje simulaci procesu
  • Nastavení - otevře okno nastavení, kde můžete měnit některé parametry (např. časy potřebné k čištění potrubí)
  • Alarmy/Události - otevře okno se seznamem aktuálních alarmů/událostí
  • Receptura - zobrazí okno s recepturou (mj. umožňuje zjistit, v jakém kroku se technologie nachází)

___________________________

Poznámka: Pro spuštění projektu pomocí webového klienta je nutné mít na počítači nainstalováno běhové prostředí pro jazyk Java, verze 6 nebo vyšší, od společnosti Oracle. Potřebné soubory a další informace jsou na stránkách www.java.com.

Top