Vizualizace kotelny

On-line vizualizace kotelny přehledně zobrazuje způsob vytápění budovy společnosti GEOVAP. V hlavním vizualizačním okně jsou zobrazeny tři části – kotelna, vytápěné prostory a venkovní prostor. Kotelna je řízena programovatelným automatem Tecomat NS 946, který poskytuje data systému Reliance. Vytápění je provozováno pouze v zimním období.Spuštění vizualizace

Kliknutím na tlačítko PC demo (soubor s příponou .jnlp) dojde k automatickému stažení programových souborů do počítače. Spuštění tohoto souboru (ruční nebo automatické) otevře vizualizační projekt v samostatném okně webového klienta.


Kliknutím na tlačítko Mobilní demo dojde k automatickému spuštění projektu v novém okně webového prohlížeče vašeho chytrého telefonu nebo tabletu. Mobilní demo lze také spustit pomocí čtečky kódu QR.


Kliknutím na tlačítko Reliance Server dojde k otevření webové stránky Reliance Serveru v novém okně webového prohlížeče.


PC demo Mobilní demo Reliance Server QR kód
Popis vizualizované technologie

Hlavní vizualizační okno přehledně zobrazuje způsob vytápění budovy společnosti GEOVAP, spol. s r.o. Jsou v něm zobrazeny tři části – prostor kotelny, vytápěné prostory a venkovní prostor. Kotelna je řízena programovatelným automatem Tecomat NS 946, který poskytuje data systému Reliance.


V prostoru kotelny je graficky znázorněn stav kotlů a stavy kotlových a cirkulačních čerpadel TUV. Teplotní čidla monitorují teplotu vratné vody jednotlivých kotlů a teplotu výstupní vody z kotlového okruhu. Topná voda je dále rozdělena do dvou větví, západní a východní, a směřuje do vytápěných prostor. Zde jsou graficky signalizovány stavy oběhových čerpadel a čtyřcestných směšovacích ventilů. Jednotlivé větve jsou osazeny čidly teploty topné vody. Dvě čidla jsou umístěna také na západní a východní stěně budovy společnosti GEOVAP, kde měří venkovní teplotu vzduchu. Ta je zde také zobrazena.


Po kliknutí na tlačítko Technologie je zobrazeno okno s popisem technologie kotelny.


Pokud kliknete na tlačítko Grafy teplot, zobrazí se tři plovoucí grafy s průběhy následujících teplot:


  • teploty vody v kotlovém okruhu
  • teploty vody směřující do otopné soustavy
  • venkovní teploty

___________________________

Poznámka: Pro spuštění projektu pomocí webového klienta je nutné mít na počítači nainstalováno běhové prostředí pro jazyk Java, verze 6 nebo vyšší, od společnosti Oracle. Potřebné soubory a další informace jsou na stránkách www.java.com.

Top