Výsledky Soutěže o nejzajímavější referenci SCADA/HMI systému Reliance roku 2012

2012 | Reliance SCADA

Přinášíme vám výsledky třetího ročníku Soutěže o nejzajímavější referenci SCADA/HMI systému Reliance, tentokrát za rok 2012. Soutěž probíhala od 1. ledna do 30. června 2012.


Celkem bylo přihlášeno šest instalací, z nichž čtyři byly realizovány v České republice a zbylé dvě v zahraničí (Austrálie a Slovensko). Po uzávěrce soutěže se porota složená z pracovníků Reliance Teamu detailně seznámila se všemi soutěžními referencemi a následně vyhodnotila ty nejzajímavější z nich.Kritéria hodnocení

  • oblast nasazení
  • přínos pro koncového uživatele
  • rozsah reference (počet bodů, počet licencí)
  • grafické provedení aplikace
  • obrázková dokumentace (sejmuté obrazovky, popřípadě foto z dispečinku nebo místa nasazení)
  • vazby na stávající systémy u zákazníka (ERP, MES, ZIS atp.)
  • použití tenkých klientů


Vítězové soutěže

A jak třetí ročník soutěže dopadl? Na pomyslné stupně vítězů nakonec vystoupily čtyři aplikace, neboť dvě reference na třetím místě získaly od poroty stejný počet bodů.1. místoMěstské parky v Západní Austrálii
Název reference: Vizualizace a řízení systému zavlažování v Západní Austrálii
Autor: Henk de Graaf (Industrial Automation Group Pty Ltd)
Cena: 1x licence Reliance Design Enterprise bez omezení počtu datových bodů, lahev červeného vína
a dárkové předměty Reliance


2. místoSpráva železniční a dopravní cesty, státní organizace
Název reference: Vizualizace a řízení železničních elektrodispečinků pro oblasti Plzeň
a České Budějovice
Autor: Jiří Engelthaler (ZAT, a. s.)
Cena: 1x licence Reliance Design Enterprise pro 8.000 datových bodů, lahev červeného vína a dárkové předměty Reliance


3. místoAU Optronics (Slovakia), s. r. o.
Název reference: Vizualizace a řízení technického zařízení a spotřeby energie budovy výrobního závodu AU Optronics v Trenčíně
Autor: Petr Podmele (BUILDSYS, a. s.)
Cena: 1x licence Reliance Design Enterprise pro 5.000 datových bodů, lahev červeného vína a dárkové předměty Reliance


3. místoCentrální zásobování teplem, Mimoň
Název reference: Vizualizace a řízení parních kotlů a hlavní předávací stanice výtopny centrálního zásobování teplem v Mimoni
Autor: Pavel Bár (LAMAL, s. r. o.)
Cena: 1x licence Reliance Design Enterprise pro 5.000 datových bodů, lahev červeného vína a dárkové předměty Reliance
Výhercům gratulujeme a zároveň děkujeme všem zúčastněným. Vítězné reference si můžete již nyní přečíst na webu Reliance, ostatní reference budou uveřejňovány postupně.


Reliance Team

Reliance soutěž
Top