Softwarový klíč v systému Reliance 4

2008 | Reliance SCADA

Jedním z cílů nového systému Reliance 4 bylo výrazné zlevnění licencí pro malé aplikace do 200 datových bodů. HW klíč zvláště pro tyto malé aplikace výrazně zvyšuje cenu licence a proto jsme pro tyto případy vytvořili zcela nový způsob licencování pomocí tzv. SW klíče.


SW klíč nahrazuje HW klíč pro všechny licence do 200 datových bodů včetně. SW klíč obsahuje licence na jednotlivé moduly systému Reliance 4. Na rozdíl od HW klíče je SW klíč vygenerován pro konkrétní hardware počítače a není tedy přenositelný mezi více počítači. Pokud by však zákazník požadoval přenositelnost licence, je možné k licencím do 200 datových bodů zakoupit navíc HW klíč a tím dosáhnout možnosti využití licence na různých počítačích. To může být výhodné například v případě vývojové licence, která pak může být spuštěna například jak na notebooku, tak na koncovém počítači zákazníka při oživování či servisu aplikace. V takovém případě je ale třeba počítat s navýšením celkové ceny licence o 1300 Kč za HW klíč. Informace o tom, zda konkrétní licence vyžaduje HW klíč, nebo SW klíč, je uvedena v ceníku Reliance 4 ve sloupci s názvem "klíč".


Další informace o licencování systému Reliance se dočtete v popisu licencování systému Reliance 4.


Postup aktivace licence najdete v sekci pro zákazníky.

Top