Profil české společnosti S&V ProIB

2009 | Reliance SCADA

Firma byla založena v polovině roku 2008 a za svou krátkou existenci dokázala aplikovat několik zajímavých vizualizačních projektů.


Od počátku se zabývá zejména tvorbou a dodávkami aplikačního softwarového vybavení řídicích systémů a monitorovacími systémy do oblastí automatizace budov, řízení průmyslové automatizace, měření a regulace, vytápění a klimatizace budov. Poskytuje předprojektovou přípravu ve spolupráci s projektantem, dodávku a instalaci systému, tvorbu aplikačního softwarového vybavení řídicích, vizualizačních a monitorovacích systémů, záruční a pozáruční servis formou servisní smlouvy a poradenství v oblasti tvorby aplikačního softwarového vybavení. Při realizacích využívá především řídicí centrály Tecomat společnosti Teco a moderní vizualizační systém Reliance společnosti GEOVAP. Hlavním záměrem je nabízet kvalitní služby v návaznosti na nejmodernější technologie při zachování příznivých cenových relací.


Poskytuje záruční i pozáruční servis na realizované aplikace. Smluvně zajišťuje havarijní servis s ohledem na aktuální stav s garantovaným příjezdem do smluvně dohodnutého času od nahlášení závady. V rámci servisních služeb poskytuje také plánované prohlídky dodaných softwarových aplikací. Zákazníkům poskytuje bezplatné i placené konzultační služby v oblasti tvorby softwarového aplikačního vybavení. V rámci předprojektové přípravy zpracuje na vyžádání zákazníka technickou studii popisující současný stav zařízení, navrhne technické i softwarové řešení, včetně cenové rozvahy a časového harmonogramu průběhu prací. Vždy se snaží navrhnout zákazníkovi koncepční řešení v podobě distribuovaného řídicího systému, ale současně zahrnout jeho potřeby.


Firma S&V ProIB během své krátké existence instalovala několik zajímavých aplikací. Například systém řízení chodu a vizualizaci technologie Čerpací stanice v Mohelnici, systém řízení osvětlení Francouzské restaurace v pražském Obecním domě, vizualizaci řízení inteligentního rodinného domu v Kunovicích nebo např. vizualizaci a řízení výměníkové stanice obchodního domu Vágner v Brně.

S&V ProIB Logo společnosti S&V ProIB

Kontakt

Petr Vetešník, S&V ProIB

e-mail: vetesnik@svproib.cz

telefon: +420 604 422 691

Top