Hlavní novinky v systému Reliance verze 4.6.2

14. května 2014 | Reliance SCADA

Dne 4. dubna 2014 byla uvolněna verze 4.6.2 SCADA/HMI systému Reliance. Protože dne 7. dubna došlo k oficiálnímu uvolnění opravené verze knihovny OpenSSL (opravena závažná bezpečnostní chyba Heartbleed bug), zakomponovali jsme tuto opravenou knihovnu do SCADA systému Reliance a dne 30. dubna jsme z bezpečnostních důvodů vydali verzi Reliance 4.6.2 Update 1.


Dne 13. května jsme vydali aktualizaci Reliance 4.6.2 Update 2. Důvodem této aktualizace byla chyba, která se objevila na několika projektech. Po určité době běhu projektu se projevila chybovými hlášeními tehdy, pokud v projektu bylo použito blikání komponent a pokud obsahoval větší množství dynamicky načítaných oken.


Připravili jsme pro vás souhrn nejdůležitějších novinek a vylepšení. K dispozici je rovněž seznam všech provedených změn.Vývojové prostředí & runtime moduly

 • Pro rychlejší vyhledávání byla do dialogů pro výběr objektu a správců objektů doplněna možnost rychlé filtrace.
 • U proměnných je nyní možné vybrat skript, který se má spustit při změně hodnoty, kvality a časové značky (záložka "Skripty" ve Správci stanic).
 • Změny provedené za běhu runtime modulů ve Správci uživatelů, grafů nebo tabulkových sestav (např. přidání nového uživatele) jsou po síti přenášeny do ostatních runtime modulů on-line.
 • Ve správcích byla doplněna možnost synchronizovat parametr "Alias" u některých typů objektů (např. řady grafů a položky tabulkových sestav). To výrazně snižuje pracnost při vývoji projektů, protože alias stačí zadat pouze jednou (např. u proměnné).
 • Ve Správci skriptů byly doplněny metody pro zjednodušení přístupu k jednotlivým bitům proměnných (RSys.GetBit, RTag.GetBit, RTag.SetBit, RSys.SetBit), pro zvýšení a snížení hodnoty proměnné (RTag.IncTagValue, RTag.DecTagValue)
  a pro zjištění aktuálního jazyka programu a projektu (RSys.GetProgramLanguage a RSys.GetProjectLanguage).
 • Doplněna slovinština v runtime modulech a tenkých klientech. Texty byly přeloženy Dušanem Bosnarem ze Slovinska – děkujeme!


Komunikační drivery

 • U stanice Siemens byla doplněna podpora modelů "S7-200" a "LOGO!".
 • Do stanice Siemens doplněn import proměnných z prostředí TIA Portal (formát XLSX).
 • V komunikačním driveru Elgas bylo doplněno čtení denního archivu stanice Elgas2.
 • Pro stanice Elgas byla doplněna nová komponenta Elgas – Složení plynu pro zobrazení a zadávání složení plynu.
 • V nastavení SMS byly doplněny nové události při odesílání SMS zpráv (při úspěšném odeslání SMS zprávy a při chybě během odesílání SMS zprávy).
 • V nastavení SMS je možné vybrat proměnnou, do které je předávána kvalitu GSM signálu.


Databáze

 • Historická data a alarmy/události mohou být nyní ukládány i do MySQL a MariaDB (bez nutnosti psaní skriptů).
 • Bylo podstatně zrychleno načítání historických dat a alarmů/událostí z SQL databáze.


Tencí klenti

 • Reliance Web Client a Reliance Smart Client dokáží nyní zobrazovat i interní alarmy/události ze serveru.
 • Reliance Web Client: Doplněna podpora pro komponenty Jednoduchý časový program a Ekvitermní křivka.
 • Reliance Smart Client: Doplněna podpora pro komponentu BACnet – Časový program.
Reliance 4, vydána nová verze

Verze
4.6.2, Update 2 (Revize 21879)


Datum vydání
13. května 2014

Changelog, ikonaPodrobný seznam změn
Instalátor Reliance, ikonaStáhnout instalátor

Top