Důležité změny v systému Reliance verze 4.2.1

2011 | Reliance SCADA

Změny v jazykové lokalizaci a instalačním programu

V předchozích verzích systému Reliance 4 existovaly samostatné instalační programy pro českou a anglickou verzi. Jazyk vývojového prostředí a některých dalších programů nebylo možné změnit bez přeinstalování. Od verze 4.2.1 je instalační program společný pro obě jazykové verze. Požadovanou jazykovou verzi je možné zvolit v průběhu instalace. V případě potřeby lze jazyk přepnout přímo v příslušném programu. Nastavení jazyka je uloženo v konfiguračních souborech.


Možnost výběru jazyka v průběhu instalace systému Reliance

Možnost výběru jazyka v průběhu instalace systému RelianceVšechny moduly

 • doplněna podpora pro nové datové typy UTF8String, WideString (UCS-2), Array of UTF8String, Array of WideString (UCS-2); do proměnných těchto datových typů je možné uložit znaky všech existujících abeced


Vývojové prostředí Reliance Design

 • Správce stanic: doplněny datové typy UTF8String, WideString (UCS-2), Array of UTF8String a Array of WideString (UCS-2) u vnitřních proměnných všech typů stanic
 • Správce stanic: doplněno automatické vytvoření OPC grupy při přidání nové stanice typu OPC
 • Import proměnných z OPC serveru: doplněna podpora datových typů LargeInt (64 b) a Array of LargeInt (64 b)
 • Správce receptur: u položek receptury doplněna možnost zadat proměnnou pro editaci hodnoty (parametr "Pro editaci receptury použít jiné proměnné" u typu receptury a parametr "Proměnná pro editaci" u položky receptury)
 • Správce receptur: doplněny parametry pro řízené načtení receptury pro editaci, řízené uložení a smazání receptury
 • Správce skriptů: doplněna metoda RSys.RestartProject, která umožňuje ukončit projekt a znovu jej spustit s nastavením definovaným pro zadaný počítač (vhodné např. pro restart vizualizačního projektu v záložní konfiguraci)
 • Správce skriptů: doplněna metoda RTag.MoveTagValueToArrayTag, která umožňuje zkopírovat hodnotu proměnné jednoduchého typu do proměnné typu pole
 • Správce skriptů: doplněna metoda RTag.MoveTagElementValuesToSimpleTag, která umožňuje zkopírovat proměnnou typu pole nebo její část do proměnné
 • Správce plovoucích grafů: doplněn parametr "Automatické měřítko časové osy"
 • Správce plovoucích grafů: doplněna možnost řídit smazání dat grafu pomocí proměnné (vhodné pro případy, kdy je žádoucí, aby průběh grafu začínal v určitý okamžik)
 • Správce oken: doplněn nový příkaz pro diagnostiku všech oken


Reliance View, Reliance Control, Reliance Control Server

 • prohlížeč tabulkových sestav: doplněna možnost řazení položek v panelu navigace
 • Editor receptur: přepracováno uživatelské rozhraní (typy receptur a jejich složky zobrazeny ve stromu vlevo, uprostřed seznam receptur vybraného typu, vpravo seznam položek vybrané receptury)
 • Editor receptur: doplněna možnost editovat hodnoty položek receptur
 • Správce projektu: doplněno zobrazení kvality a časové značky strukturovaných proměnných
 • Správce projektu: doplněny příkazy pro zapnutí a vypnutí podrobného logování pro označené objekty


Reliance Server, Reliance Control Server

 • webové stránky: doplněna možnost odhlásit se
 • webové stránky: doplněna podpora zabezpečeného spojení (SSL)
 • webové stránky: doplněny statistiky využití serveru


Web Client

 • komponenty vykreslující text: aktivován antialiasing
 • prohlížeč grafů: doplněna možnost zapnout automatický posun na poslední data
 • doplněno samostatné okno pro zobrazení vysvětlení k alarmu/události


Mobile Client

 • vylepšeno chování dialogu pro zadání číselné hodnoty


Komunikační drivery

 • Sauter: doplněno řízené čtení dat
 • Sauter: nastavení systémového času


Kompletní přehled změn najdete na této stránce.

Top