Důležité změny v systému Reliance verze 4.2.0

2011 | Reliance SCADA

Upozornění na změny adresářů

Při používání systému Reliance 4 jsou různé druhy informací ukládány do souborů. Např. vývojové prostředí Reliance Design ukládá vizualizační projekt do souborů v adresáři projektu, runtime moduly ukládají historická data, alarmy/události, uživatelská nastavení, ladicí informace apod. Výchozí nastavení v předchozích verzích Reliance 4 bylo takové, že většina souborů byla ukládána do složek v adresáři, do kterého byl systém Reliance 4 nainstalován (nejčastěji C:\Program Files\GEOVAP\Reliance4). Ukládání souborů do složek v adresáři Program Files se ale časem ukázalo jako nevhodné, protože uživatel vždy nemá dostatečná přístupová práva pro zápis do souborů v tomto adresáři. Zpravidla jde o některý z těchto případů:


 • uživatel není ve skupině Administrators
 • na počítači je aktivované řízení uživatelských účtů (UAC), kde právo zápisu do adresáře Program Files mají pouze aplikace spuštěné "jako správce" (týká se operačních systémů Windows Vista a novějších)

Ve verzi 4.2.0 došlo ke změnám výchozího nastavení adresářů tak, aby nedocházelo k problémům při ukládání informací (zápisu do souborů).


Změny v adresářích shrnuje tato tabulka.Uvedené změny se týkají první instalace systému Reliance 4.2.0. V případě přechodu na tuto verzi ze starší verze zůstane nastavení cest v Možnostech prostředí zachováno.


Od verze 4.2.0 již moduly systému Reliance (vývojové prostředí a runtime moduly) nevyžadují spuštění "jako správce", jehož potvrzení uživatele zdržovalo. Moduly systému Reliance tedy od verze 4.2.0 nemusí mít právo zapisovat do adresáře Program Files. Proto důrazně doporučujeme umístit vizualizační projekty do adresáře, do něhož může uživatel, na jehož účet je systém Reliance provozován, zapisovat.


Knihovna systému Reliance je od verze 1.0.6 instalována do nového umístění. V původním umístění, v adresáři Program Files, docházelo k problémům při zápisu při úpravě nebo přidání nových obrázků. Vzhledem ke změně umístění je po instalaci knihovny nutné zkontrolovat a případně přenastavit Adresář knihovny obrázků v Možnostech prostředí. Tuto kontrolu je nutné provést pouze tehdy, pokud již na počítači byl provozován systém Reliance starší než 4.2.0. V případě nové instalace systému Reliance 4.2.0 budou cesty přednastaveny správně.Všechny moduly

 • zaveden nový správce paměti
 • moduly systému Reliance nyní respektují přístupová práva do adresáře Program Files - výchozí cesty pro projekty, zálohu projektů, knihovny a logovací soubory jsou nastaveny do profilu uživatele; změněno úložiště pro ukládání nastavení jednotlivých modulů
 • doplněno logování systémových informací při startu programu


Vývojové prostředí Reliance Design

 • do okna "Vítejte" doplněn příkaz pro obnovení projektu ze zálohy
 • do návrhového okna doplněna možnost zobrazit mřížku na vrchu (nad komponentami)
 • Export projektu pro vzdálené uživatele: doplněna možnost "Zveřejnit konfigurace", která podmiňuje vygenerování webové stránky se seznamem konfigurací; je-li tato volba neaktivní, budou navíc odkazy na konfigurace zašifrovány
 • Export projektu pro vzdálené uživatele: optimalizován export objektů, které se nepřipojují ve Správci struktury projektu (obrázky, akce, plovoucí grafy a jejich řady): nyní se exportují pouze objekty použité v konfiguraci
 • Správce textů: zaveden příkaz "Přeložit Google překladačem" pro automatický překlad textů
 • Správce textů: doplněna možnost editovat text pomocí víceřádkového editoru
 • Správce datových struktur, Správce stanic: doplněn import vícerozměrných polí a možnost importovat prvky pole jako samostatné proměnné
 • doplněna podpora pro Skupiny alarmů/událostí, jež umožňuje alarmy/události zařadit do skupin a automaticky informovat zvolené uživatele emailem nebo SMS zprávou při vzniku, zániku nebo kvitaci alarmu/události


Runtime moduly

 • doplněna podpora Řečtiny a Slovenštiny


Reliance Server, Reliance Control Server

 • doplněna možnost spustit vybraný skript při požadavku (připojení, odpojení, přihlášení uživatele apod.) od tenkého klienta
 • Prohlížeč tabulkových sestav na webových stránkách: přepracováno rozhraní (odstraněny frejmy)
 • Prohlížeč tabulkových sestav na webových stránkách: doplněna možnost zobrazit omezený počet záznamů a předejít tak přílišnému zatížení serveru


Web Client

 • komponenty IP kamer: doplněno zobrazení obrazu kamery přímo v komponentě (interval aktualizace je možné zadat v Možnostech); doplněna možnost ovládání kamery (otáčení, přiblížení a zaostření), pokud to použitý model kamery podporuje; doplněna možnost, aby obraz a příkazy kamery byly přenášeny přes datový server Reliance
 • možnosti prohlížečů alarmů/událostí: doplněna podpora pro zadání poznámky k alarmu/události
 • doplněna podpora komponenty Strom
 • doplněna podpora Slovenštiny, Řečtiny a Polštiny


Drivery

 • SMS: rozšířen výčet podporovaných kódování SMS zpráv o 8bitové kódování (vhodné pro přenos dat) a 16bitové kódování (text ve znakové sadě Unicode)
 • SMS: doplněna podpora pro odesílání dlouhých SMS zpráv


Reliance OPC Server

 • uvolněna první veřejná verze - podrobnosti zde


Nápověda a dokumentace

 • doplněna příručka Automatizace budov
 • doplněna příručka Utilita pro licenční klíče
 • rozhraní pro aplikace třetích stran: doplněn příklad v jazyku Java a pro platformu Android


Instalátor

 • doplněn zástupce na Reliance Remote Control Center
 • opravena chyba instalátoru "BDE Merge Error", která se projevovala na počítačích se zapnutým Řízením uživatelských účtů (UAC)


Kompletní přehled změn najdete na této stránce.

Top