Důležité změny v systému Reliance verze 4.1.5

2010 | Reliance SCADA

Všechny moduly

 • doplněn nový způsob ověřování licence pomocí Licenční služby


Komponenty Plovoucí graf, Plovoucí diagram, Ekvitermní křivka

 • doplněna možnost editace parametrů grafu ve vizualizačních oknech v runtime modulech


Komponenty Strom, Tabulka

 • doplněna možnost skrývání sloupců


Vývojové prostředí Reliance Design

 • návrhové okno: doplněn Průvodce nahrazením parametrů objektů
 • Správce skriptů: doplněn nový nástroj "Source Block Tools"
 • Správce skriptů: doplněn parametr "Povolit spouštění z tenkých klientů" u objektů typu Skript
 • Správce stanic: doplněny komunikační zóny u stanice WAGO
 • Průvodce exportem projektu pro vzdálené uživatele: doplněna možnost zadat více adres serverů (vhodné pro spouštění pomocí Java Web Start, kdy server je dostupný z různých míst pod jinou adresou)


Reliance View, Reliance Control, Reliance Control Server

 • prohlížeč tabulkových sestav: doplněna možnost otevřít archivní soubory datových tabulek (příkaz "Otevřít soubor")
 • prohlížeč tabulkových sestav: doplněna možnost skrýt postranní panely Navigace a Filtrace


Reliance Server, Reliance Control Server

 • prohlížeč tabulkových sestav na webových stránkách: vylepšeno zobrazení stromu (barevně odlišeny neděle, doplněny bublinové nápovědy)
 • vylepšen algoritmus přenosu historických dat mezi runtime moduly (datový server rozloží požadavky klientů na menší části a postupně je zpracovává => klienti dostanou první část dat dříve)


Web Client

 • seznam uživatelů, grafů, uživatelských a tabulkových sestav si webový klient aktualizuje až při spuštění - změny projektu provedené v Control Serveru se okamžitě projeví u webových klientů
 • doplněna podpora pro spouštění skriptů na serveru při provedení odpovídající akce u klienta (spouští se skripty u oken a komponent, které mají ve Správci skriptů aktivován parametr "Povolit spouštění z tenkých klientů")
 • prohlížeč grafů: doplněna podpora pro sloupcové grafy
 • prohlížeč grafů: doplněna funkce Pravítko
 • komponenta Tabulka: doplněna možnost nastavit hodnotu proměnné (prvku pole)


Komunikační drivery

 • M-Bus: doplněn nový driver pro zařízení komunikující protokolem M-Bus (Meter Bus)
 • SMS: ošetřen případ, kdy SIM karta v GSM modemu vyžaduje PIN (PIN se zadává ve Správci struktury projektu u objektu typu Počítač)
 • doplněna podpora pro řízení parametrů sériové linky prostřednictvím NVT
Top