Důležité změny v systému Reliance verze 4.1.4

2010 | Reliance SCADA

Vývojové prostředí Reliance Design

  • Správce stanic: doplněna nová stanice Generic (určena pro data nového komunikačního driveru Generic)
  • Správce oken: doplněn příkaz pro vyhledání objektu
  • do lokálního menu návrhového okna doplněn příkaz pro spuštění nového Průvodce vložením šablony okna, který umožňuje vložit šablonu okna dvěma způsoby: pomocí komponenty Kontejner nebo inteligentním zkopírováním komponent s nastavením vazeb


Všechny runtime moduly

  • výrazně zrychlen přenos aktuálních dat mezi runtime moduly (přenášejí se pouze změny v datech; klientské runtime moduly se na změny nedotazují, datový server je posílá automaticky)


Reliance View, Reliance Control, Reliance Control Server

  • nový prohlížeč tabulkových sestav (možnost filtrace časového období pomocí přehledného stromu, možnost vytvářet a ukládat filtry)
  • upraveno hlavní menu (podmenu Soubor rozděleno na více částí)


Web Client

  • upraveno hlavní menu (podmenu Soubor rozděleno na více částí)
  • prohlížeč grafů: doplněn příkaz pro zobrazení libovolného časového rozsahu dat


Komunikační drivery

  • Generic: nový komunikační driver určený pro výměnu dat pomocí sériového rozhraní nebo ethernetu s HW zařízeními, pro která není k dispozici nativní komunikační driver nebo OPC/DDE server
  • Modbus: doplněna možnost čtení rozšířené paměti (funkce 20)
Top