Důležité změny v systému Reliance verze 4.1.3

2010 | Reliance SCADA

Vývojové prostředí Reliance Design

  • Správce datových struktur: doplněna možnost importovat datové struktury z formátu XML (IEC EN 61131-3) - formát PLCopen
  • Správce stanic: doplněn import proměnných z formátu ST (IEC EN 61131-3) pro stanici Teco
  • Správce grafů: doplněna možnost definovat pořadí řad v rámci grafu (nová vlastnost "Pořadí" na záložce "Řady")
  • Možnosti prostředí: přidána možnost povolit ladění skriptů (Just-In-Time debugging)


Reliance View, Reliance Control, Reliance Control Server

  • vylepšena podpora ruského jazyka


Web Client

  • doplněny posuvníky v případě, že je vizualizace větší než rozlišení obrazovky (v režimu, kdy zobrazení není přizpůsobeno rozlišení obrazovky)


Ostatní

  • přidán program Reliance 4 Remote Control Center (soubor Reliance4\R_RCC.exe) k programovým souborům Reliance 4
Top