Reliance verze 4.0.13 – nejdůležitější změny

2008 | Reliance SCADA

Komponenta "Obrázek"

 • doplněna možnost řídit název obrázku, který se má zobrazit, pomocí proměnné (dynamická změna obrázku za běhu projektu)


Komponenty "Časový program", "Teco – časový program", "Jednoduchý časový program"

 • povolena vazba na hlavní proměnnou typu DataBlock, Array of Byte, Array of Word, Array of DoubleWord, Array of Integer, Array of LongInt


Vývojové prostředí "Reliance Design"

 • Diagnostika projektu: doplněna diagnostika skriptů
 • Diagnostika projektu: doplněno vyhodnocení nepoužitých objektů
 • Správce stanic: doplněn datový typ DataBlock u proměnných stanice typu Teco, Virtual a System
 • Správce stanic: doplněny datové typy Array of Bool, Array of DoubleWord, Array of Integer, Array of LongInt, Array of Float, Array of DoubleFloat, Array of DateTime, Array of String u proměnných stanice typu Teco
 • Správce stanic: doplněn import proměnných typu časový program (__TTP2__, __TTP4__) z formátu PUB do stanice typu Teco
 • export/import objektů ve formátu CSV rozšířen o formát ANSI


"Reliance View", "Reliance Control", "Reliance Control Server"

 • Správce projektu: doplněna anglická lokalizace; zpřístupněn i v jiných jazykových verzích


"Reliance Control Server", "Reliance Server"

 • doplněno rozhraní webové služby pro připojení aplikací třetích stran


Web Client

 • doplněna virtuální klávesnice
 • doplněn spodní panel alarmů/událostí
 • zprovozněna rotace komponent
 • řada vylepšení v uživatelském rozhraní


Mobile Client

 • přidána možnost chodu aplikace v režimu fullscreen
 • přidána možnost rotace aplikace na zařízeních typu PocketPC


Ostatní

 • dokumentace k datovým serverům
 • dokumentace k aktivaci licence
 • přidány příklady na vytvoření aplikace komunikující s datovými servery pomocí rozhraní webové služby (Object Pascal - Borland Delphi 7, C# - Microsoft Visual Studio)


Novinky
Top