Reliance verze 4.0.10 – nejdůležitější změny

2008 | Reliance SCADA

Komponenta "Teco – časový program"

 • změněn interní formát časového programu "Vytápění/Klimatizace"


Komponenta IP kamera AXIS

 • doplněno zkopírování chybějících vlastností při duplikaci komponenty
 • doplněna možnost maximalizace/obnovení při dvojitém kliknutí na komponentu


Vývojové prostředí "Reliance Design"

 • Správce stanic: doplněna podpora pro stanice typu AMiT a Inmat
 • Správce stanic: opraven import proměnných z formátu CoDeSys (někdy nebyla importována adresa proměnné)
 • Správce skriptů: doplněn příkaz "Vložit parametr"
 • Správce skriptů: rozšířena metoda RSys.SetProjectLanguage (možnost zadat ID jazyka)
 • Správce skriptů: rozšířena metoda RSys.SetProgramLanguage (možnost zadat název jazyka - "CSY", "ENU", "PLK", "RUS", "DEU")
 • Správce uživatelských sestav: přidán nástroj pro vizuální návrh SQL dotazů
 • Správce uživatelských sestav: doplněna podpora grafů
 • Správce uživatelských sestav: opravena chyba vkládání skupinových pruhů
 • Správce uživatelských sestav: přidány funkce Int64TimeToDateTime a UTCDateTimeToLocalDateTime
 • Možnosti prostředí: doplněno nastavení vlastností Správce skriptů
 • Průvodce zálohováním projektu: doplněno zálohování adresáře Main\CustomReports


Runtime moduly

 • prohlížeče alarmů/událostí: doplněn sloupec "Priorita"
 • prohlížeč aktuálních alarmů/událostí: doplněno ukládání pozice při ukončení projektu
 • vylepšeno logování (doplněno logování dalších událostí)
 • opraveno vytváření archivních souborů databázových tabulek (archivní soubory se vytvářely se zpožděním)
 • opravena funkce RSys.SaveCustomReport (funkce nepracovala správně, pokud byla šablona sestavy ve formátu TXT nebo HTML)


Reliance Control Server, Reliance Server

 • opraveno "zamrznutí" programu, ke kterému mohlo dojít po připojení tenkého klienta
 • opraveno chyba, kdy přestal pracovat zabudovaný webový server (webová služba) a program přestal odpovídat tenkým klientům
 • opraveno zobrazení dynamicky generovaných textů, pokud obsahovaly HTML značky


Reliance Server

 • doplněna možnost spustit více instancí programu (služeb Windows) na jednom počítači


Web Client

 • opraveno umístění oken, která nejsou maximalizovaná
 • doplněna chybějící lokalizace českých textů
 • prohlížeče alarmů/událostí: doplněn sloupec "Priorita"
 • komponenta Tlačítko: opraveno zarovnání zalomeného textu v nápisu
 • komponenta Tlačítko: opravena chyba, kdy při krátkém kliknutí zůstalo tlačítko bez aretace zamáčknuté
 • komponenta Tlačítko: opravena chyba, kdy dotaz před nastavením binární proměnné byl zobrazen dvakrát
 • komponenta Tabulka: opravena chyba, kdy nefungovala proměnná určující číslo vybraného řádku
 • komponenta Tabulka: opravena chyba, pokud tabulka obsahovala sloupec bez vazby na proměnnou
 • komponenta Zadávací pole: opraveno zarovnání zadávacího pole
 • ošetřen konflikt dočasných souborů v případě, že byly spuštěny dvě instance se stejným projektem
 • deaktivováno logování do konzole (mohlo způsobit špatnou odezvu programu nebo odpojení a následné připojení k serveru)
 • po odpojení a následném připojení k serveru je uživateli na serveru aktualizován status přihlášení


Mobile Client

 • opraveno umístění oken, která nejsou maximalizovaná
 • doplněna chybějící lokalizace českých textů
 • prohlížeče alarmů/událostí: doplněn sloupec "Priorita"
 • komponenta Tlačítko: opraveno zarovnání zalomeného textu v nápisu
 • zdokonaleno logování (zapnuta rotace log souborů)
 • po odpojení a následném připojení k serveru je uživateli na serveru aktualizován status přihlášení


Komunikační drivery

 • doplněny drivery pro stanice typu AMiT a Inmat
 • opravena chyba, kdy při ukončení projektu nedošlo k ukončení programu Driver Server a vytížení CPU vzrostlo na 99%


Komunikační driver Modbus

 • opravena chyba čtení bitové hodnoty s číslem bitu větším než 7


Komunikační driver Elgas

 • opraveno zavěšení modemu při chybě komunikace


Komunikační driver Johnson Controls

 • doplněn typ připojení Ethernet/Serial


Komunikační driver SMS

 • zdokonaleno logování (použití standardního úložiště log souborů)


External Communicator

 • povoleno spuštění více instancí programu
 • opravena chyba v metodě GetData, pokud je nastaveno automatické uzavření komunikačního kanálu, zanesená přidáním komunikace prostřednictvím ethernetu ve verzi 1.7.0


Konvertor vizualizačních projektů

 • opravena chyba konverze textů, ke které docházelo v případě, že text byl v jiné znakové sadě než znaková sada operačního systému, na kterém byla prováděna konverze (např. ruské texty na českých Windows)


Novinky
Top