Reliance 4: Použití datových struktur ve spojení s OPC servery

2009 | Reliance SCADA

Při použití většiny OPC serverů je možné do vizualizačního projektu importovat seznam proměnných. Při importu se do projektu přenesou všechny důležité informace o každé importované proměnné. Import proměnných tedy významně usnadňuje vývoj vizualizace. Pokud jste ale někdy v projektu Reliance 4 použili datové struktury (uživatelsky definované strukturované datové typy), určitě Vás napadlo, zda by nebylo možné importovat z OPC serveru i strukturované proměnné. To bohužel nelze, protože OPC servery podporují pouze standardní datové typy, jako např. Byte, Word, Integer a Float. Strukturované proměnné je tedy nutné do stanice typu OPC přidat jednotlivě (příkazem "Nová strukturovaná proměnná" ve Správci stanic). Oba přístupy lze však kombinovat, tzn. proměnné jednoduchého datového typu naimportovat a strukturované proměnné přidat jednotlivě. V mnoha případech se to vyplatí. Strukturovaných proměnných totiž nemusí být velký počet, zato však každá z nich může obsahovat desítky vnořených proměnných (položky datových struktur mohou být opět struktury).


Nejpracnější při použití strukturovaných proměnných v kombinaci s OPC serverem bylo až do verze 4.0.17 zadání vlastnosti "OPC ItemID" pro vnořené proměnné. Tento nedostatek byl odstraněn ve verzi 4.0.18, kde byla doplněna nová vlastnost "Automaticky generovat OPC ItemID pro vnořené proměnné" pro stanice (zařízení) typu OPC. Tato vlastnost zásadním způsobem usnadňuje definici strukturovaných proměnných. Stačí totiž zadat vlastnost "OPC ItemID" pouze pro strukturovanou proměnnou a pro všechny vnořené proměnné je již doplněna automaticky podle jejich názvů. Při definici datových struktur (ve Správci datových struktur) tedy pro správnou funkci stačí pojmenovat položky stejně jako v konfiguraci OPC serveru.Správce datových struktur – datová struktura Kabina pro stanice typu OPC

Správce datových struktur – datová struktura "Kabina" pro stanice typu OPCSprávce stanic – stanice typu OPC se zapnutou volbou Automaticky generovat OPC ItemID pro vnořené proměnné

Správce stanic - stanice typu OPC se zapnutou volbou "Automaticky generovat OPC ItemID pro vnořené proměnné"Správce stanic – strukturovaná proměnná PLC.CPU.DB.Kabina3 typu Kabina s ručně zadanou hodnotou vlastnosti OPC ItemID

Správce stanic – strukturovaná proměnná "PLC.CPU.DB.Kabina3" typu "Kabina" s ručně zadanou hodnotou vlastnosti "OPC ItemID"Správce stanic - vnořená proměnná Cas_stykace s automaticky generovanou hodnotou vlastnosti OPC ItemID

Správce stanic – vnořená proměnná "Cas_stykace" s automaticky generovanou hodnotou vlastnosti "OPC ItemID"Novinky
Top