Tip: Najděte chyby ve Vaší vizualizaci – snadno a rychle

2010 | Reliance SCADA

Diagnostika projektu je významnou součástí vývojového prostředí Reliance 4 Design. Tento nástroj umožňuje analyzovat vizualizační projekt a vyhledat v něm chyby a nesrovnalosti, které by mohly být příčinou nesprávné funkce projektu.


Nástroj lze spustit příkazem Provést diagnostiku v menu Projekt. Příkaz vyvolá Průvodce diagnostikou projektu. Tento průvodce slouží k volbě druhů chyb, které mají být detekovány, a výběru kontrolovaných oblastí vizualizačního projektu.Průvodce umožňuje nastavit detekci těchto druhů chyb

  • neplatné odkazy (např. vazba komponenty na neexistující proměnnou)
  • nenastavené odkazy (např. komponenta Displej nemá vybranou hlavní proměnnou)
  • neplatné nastavení parametrů (např. minimální hodnota meze je větší než maximální hodnota)
  • nenastavené parametry (např. komponenta Internet Explorer nemá zadaný parametr URL)
  • neshody v datových typech (např. komponenta Displej má vazbu na hlavní proměnnou typu Array of Word)
  • neplatné vazby na soubory a adresáře (např. pro textový typ uživatelské sestavy neexistuje soubor se šablonou)
  • nevyužité objekty (např. v projektu jsou definovány proměnné, které nejsou nikde použity)
  • ostatní (např. nepřeložený text ve vícejazyčném projektu a další méně závažné chyby)


Průvodce diagnostikou projektu – druhy detekovaných chyb

Průvodce diagnostikou projektu – druhy detekovaných chyb


V druhém kroku průvodce lze vybrat oblasti projektu, které mají být zkontrolovány. Oblasti projektu jsou přehledně zobrazeny ve stromové struktuře. Pokud je požadováno vyhledání nevyužitých objektů, provádí se vždy kontrola celého projektu (nelze deaktivovat jednotlivé oblasti).Průvodce diagnostikou projektu – oblasti projektu

Průvodce diagnostikou projektu – oblasti projektuDiagnostika projektu se spustí kliknutím na tlačítko Provést. Doba trvání diagnostiky je závislá na druzích chyb, které mají být detekovány, kontrolovaných oblastech projektu a velikosti projektu.


Největší vliv na dobu trvání kontroly má:


  • počet vizualizačních oken a počet komponent v těchto oknech
  • počet skriptů a jejich délka

Další funkcí diagnostiky projektu je možnost rychle opravovat nalezené chyby. Dvojitým kliknutím na řádek s chybou lze otevřít editor objektu (např. správce nebo editor komponenty) a chybu opravit. Nepoužité objekty lze tímto způsobem smazat. Je nutné si však uvědomit, že detekce nevyužitých objektů nemusí být stoprocentní. Objekty mohou být totiž použity ve skriptech, kde k nim lze přistupovat pomocí názvů. Textový řetězec názvu objektu může být ve skriptech sestaven dynamicky nebo předáván pomocí proměnné. Proto mazání objektů v projektu vyžaduje určitou opatrnost. Pokud však v projektu nepoužíváte žádné skripty nebo jste si jisti, že příslušný objekt ve skriptech nepoužíváte, můžete jej odstranit.Výsledky diagnostiky

Výsledky diagnostikyPo opravě chyb je možné v okně s výsledky diagnostiky znovu zkontrolovat vybrané oblasti projektu, aniž byste znovu spouštěli průvodce. V levé části okna stačí např. vybrat Správce uživatelských sestav a pomocí lokální nabídky nebo klávesovou zkratkou Alt + D spustit příkaz Provést diagnostiku oblasti. Tento příkaz není přístupný, pokud je zapnuto vyhledávání nevyužitých objektů.


Diagnostika projektu je mocný nástroj pro kontrolu a optimalizaci vizualizačních projektů. Výrazně zkracuje dobu jejich vývoje a zvyšuje jejich kvalitu. Využití najde i po převodu projektů ze starších verzí systému Reliance.Novinky
Top