Důležité změny v systému Reliance od verze 4.0.19 do 4.1.2

26. října 2009 | Reliance SCADA

Vylepšení kontroly nových verzí systému Reliance

 • Kontrola nových verzí byla doplněna do runtime modulů, webového a mobilního klienta. Nyní probíhá na pozadí a nebrání tedy rychlému startu programu v případě, že není možné navázat spojení se serverem Reliance. Při kontrole verze se detekují i aktualizace systému Reliance.


Vylepšení ve správcích

 • Do Správce stanic byl doplněn export/import strukturovaných proměnných (včetně vnořených proměnných) do/z formátu CSV. Dále byla doplněna vlastnost "Zpoždění alarmu/události" u objektu typu Proměnná. Je určena pro potlačení příliš často generovaných alarmů/událostí veličinou, která kmitá.
 • Do Správce struktury projektu byla doplněna vlastnost "Jiná adresa serveru" u objektu typu Síťové propojení. Lze ji využít v případech, kdy je počítač typu server dostupný z různých klientských počítačů pod jinými adresami.


Vylepšení jazykové podpory a nápovědy

 • Do runtime modulů byly doplněny další jazyky programu (litevština, maďarština) a nápověda v angličtině a ruštině.
 • Do tenkých klientů (Web Client, Mobile Client) byly doplněny další jazyky programu (ruština, litevština, maďarština).
 • Do webového klienta byla doplněna nápověda v ruštině.


Opravy chyb

 • V runtime modulech bylo opraveno zablokování přepínání jazyka klávesnice při použití bezpečnostních omezení (při aktivní volbě "Zakázat nabídku Start").


Nové datové typy

 • Ve všech modulech byl rozšířen výčet datových typů o typy ShortInt (8 bitů) a LargeInt (64 bitů)


Nové funkce v návrháři vizualizačních oken

 • Do vývojového prostředí byla doplněna možnost vložit šablonu do okna tažením myší (Drag & Drop). Dále byla doplněna možnost aktivovat okno sdružené s tlačítkem nebo komponentou kontejner (šablona okna) prostředním tlačítkem myši.


Automatická aktivace licence

 • Vývojové prostředí a runtime moduly nyní umožňují automaticky aktivovat licenci bez nutnosti navštívit webové stránky nebo zasílat registrační klíč e-mailem. Tato funkce vyžaduje připojení k Internetu na počítači, na kterém je licence aktivována.


Časově omezené licence

 • Časově omezené licence jsou vhodné pro zápůjčky systému Reliance nebo pro rychlou náhradu licence v situacích, které nelze dopředu předpokládat (např. k poškození nebo odcizení klíče) přitom je potřeba zachovat provoz systému.


Motivy Windows

 • V runtime modulech byla doplněna podpora motivů Windows.


Nové funkce na webových stránkách datových serverů

 • Webové stránky datových serverů nyní umožňují prohlížet seznam aktuálních alarmů/událostí. Nový prohlížeč tabulkových sestav umožňuje zvolit časový rozsah zobrazené tabulkové sestavy pomocí odkazů ve stromu.


Webový klient

 • Do webového klienta bylo doplněno přehrávání zvuků alarmů/událostí a tisk obrazovky.


Zvýšení výkonu

 • Byl výrazně zrychlen start runtime modulů. Nyní se načítají pouze DLL knihovny komponent, které jsou použity v projektu. Stejným způsobem byl optimalizován i start Driver Serveru (načítají se pouze DLL knihovny komunikačních driverů, které jsou použity v projektu). Dále bylo optimalizováno rozbalení nápovědy k datovým serverům a tenkým klientům (nyní se rozbalení provádí pouze při prvním spuštění programu).


Novinky
Top