Veletrh Tanning-Tech 2004

Spojením dvou společností - Olcina Group, přední španělské společnosti v oboru kožedělného průmyslu a švýcarské společnosti Swystem Logic GmbH, zabývající se SCADA/HMI systémy v oboru kožedělného průmyslu, se na veletrhu Tanning-Tech 2004 ukázalo jako správný krok ve strategii rozvoje řídicích procesů v tomto oboru.


Z výroby kůže vzniká veliké množství odpadů a odpadních látek, přičemž celá výroba není stoprocentně efektivní. Podle zástupců společnosti Swystem Logic GmbH, problém účinnosti výroby a samotných odpadních látek z výrob lze minimalizovat zaváděním nových automatizačních linek spolu se SCADA řídicím systémem. Minimalizace nákladů na výrobu, včetně odpadů z výrob, závisí na využití přesných hodnot pH a na samotném způsobu výrobního procesu. Podle Johna Crowthera ze společnosti Swystem Logic je nejdůležitějším faktorem hodnota kyselosti (pH) chemických roztoků, které se používají při výrobě kožešin. Nové automatizační linky s řídicími SCADA systémy (Reliance) dokáží při výrobě dokonale využít těchto chemických roztoků, včetně přesného měření pH a tím zvyšují výstupní kvalitu zpracovaných kožešin, minimalizují výrobní náklady a nebezpečné odpadní látky z výrob.Stánek firem Olcina Group a Swystem Logic

Stánek firem Olcina Group a Swystem Logic


Společnost Olcina Group na veletrhu představila svoji "diferenční elektrodu" - Deltatrodu, jež je rezistentní vůči škodlivým chemikáliím, které se běžně užívají v kožedělném průmyslu. Díky stoprocentní rezistenci může být Deltatroda nepřetržitě ponořena v roztocích, kde kontinuálně měří kyselost chemických sloučenin. Deltatroda není náročná na údržbu. Kalibraci je nutné provést jen ojediněle. Deltatroda je schopna provozu až do 60°C.


Zařízením, které řídí Deltatrodu, je tzv. Retractomatic, zařízení, které umožňuje rychlé a jednoduché vyjmutí elektrody z laboratorní nádoby nebo z potrubí s výrobní kapalinou. Měřící sondu Deltatrody lze po vyjmutí z nepropustného pouzdra omýt a následně zkalibrovat. U verze Deltatrody s přímým napájením lze obsluhou nastavit automatické vyjmutí a oplach sondy, včetně její kalibrace, v nastavených intervalech.


Poslední novinkou, kterou společnost Olcina Group představila na veletrhu Tanning-Tech 2004, bylo zařízení s názvem Knick Protos, které slouží k zesílení a následnému přenosu signálu hodnoty pH naměřené sondou.Reklamní plakát zobrazující účelové spojení obou společností na veletrhu Tanning-Tech 2004

Reklamní plakát zobrazující účelové spojení obou společností na veletrhu Tanning-Tech 2004SCADA/HMI systém Reliance

Švýcarská společnost Swystem Logic GmbH představila na veletrhu SCADA/HMI systém Reliance, který je vyvíjen českou společností GEOVAP, spol., s. r. o. Systém Reliance v kožedělném průmyslu zajišťuje řízení výroby a zpracování kožešin na velice vysoké úrovni. Reliance umožňuje nejen zobrazení přehledné vizualizace celé výroby, ale i zobrazení detailních náhledů jednotlivých částí výrob při zpracování kožešin, což je zákazníky velmi žádaná vlastnost. Tak jako v ostatních průmyslových odvětvích, kde je systém Reliance využíván k řízení výroby, i zde je možné zobrazení samotné vizualizace plně přizpůsobit a kdykoliv upravit vyškolenými pracovníky podniku, kde je systém Reliance instalován.


Návštěvníci veletrhu si mohli ve stánku společnosti Olcina group prohlédnout názorné Tannery demo, které bylo vytvořeno právě pro tento účel Johnem Crowtherem z firmy Swystem Logic GmbH. Tannery demo ve své vizualizaci znázorňuje veškeré důležité funkce systému Reliance, které lze ve výrobním procesu uplatnit.


Vizualizace Tannery dema vytvořené v systému Reliance

Vizualizace Tannery dema vytvořené v systému Reliance

Výstaviště Bologna Fiere Aandrijftechniek 2009 banner
Top