Vystavovali jsme na Spring Gas Conference and Expo v USA

Společnost GEOVAP se zúčastnila Spring Gas Conference and Expo, která proběhla od
20. do 22. března 2012 na výstavišti Charlotte Convention Center v americkém městě Charlotte
v Severní Karolíně. Na konferenci jsme prezentovali systém pro automatické vyčítání dat
z přepočítávačů a záznamových zařízení AVE 2 a SCADA/HMI systém Reliance. Konference byla organizována sdružením Southern Gas Association (SGA). Mottem konference, které se účastnilo přes 500 odborníků z mnoha plynárenských společností USA, bylo „Promoting Partnership, Innovation and Employee Excellence”.Profil organizace Southern Gas Association

Již více než 100 let je Southern Gas Association (dále jen SGA) základním kamenem plynárenského průmyslu v USA. Od svého založení v roce 1908 se organizace SGA zabývá jak technickou stránkou, tak i obchodem v rámci plynárenského průmyslu. S rychlým rozvojem plynárenského průmyslu v minulém století vyvstaly nároky na společnosti podnikající v tomto odvětví. Těmto nárokům se musela přizpůsobit i SGA, která svým členským společnostem dlouhodobě poskytuje:


  • školení, vzdělávání a poskytování informací v oblasti plynárenského průmyslu
  • veřejné fórum pro sdílení názorů a informací
  • odborné fórum pro specialisty v oboru, které slouží ke sdílení praktických zkušeností
    a případových studií

Za účelem poskytování co nejkomplexnějších informací pro své partnery SGA dlouhodobě spolupracuje nejen s ostatními plynárenskými společnostmi a výzkumnými ústavy, ale i se společnostmi mimo plynárenský průmysl.Management a členské společnosti

Všechny aktivity jsou plánovány, řízeny a prováděny dobrovolníky z členských společností pod vedením pracovníků SGA. Organizace SGA je řízena správní radou s pravomocí zasahovat do politiky, finančních záležitostí a aktivit podléhajících stanovám a předpisům SGA.Fotogalerie

Výstaviště Charlotte Convention Center Spring Gas Conference and Expo, banner
Top