SCADA/HMI systém Reliance v květnovém vydání časopisu Automa

1. června 2016 | Reliance SCADA

V květnovém výtisku technického časopisu Automa vyšel článek nazvaný Propojení systémů SCADA – GIS – smart metering, který se věnuje možnosti jedinečného propojení tří systémů od společnosti GEOVAP, a to SCADA/HMI systému Reliance, geografického informačního systému Marushka a systému pro automatizované dálkové odečty dat AVE 2. Spolu s článkem byla na titulní stránce otištěna i tematická grafika.


Elektronickou verzi článku si můžete stáhnout z našeho webu.

Automa 5/2016, titulní stránka, Reliance SCADA
Top