SCADA/HMI systém Reliance v listopadovém vydání časopisu Automa

V listopadovém čísle (11/2013) technického časopisu Automa byl otištěn článek o SCADA systému Reliance spolu s grafikou na titulní stránce.


Článek nazvaný SCADA/HMI Reliance chrání před zatopením podjezdy v Istanbulu popisuje, jakým způsobem tento systém pomáhá chránit istanbulské silniční podjezdy před přívaly vody, které jsou každoročně způsobeny vydatnými srážkami.


Elektronickou podobu článku si můžete stáhnout kliknutím na tento odkaz.

Top