SCADA/HMI systém Reliance v lednovém vydání časopisu Automa

3. února 2015 | Reliance SCADA

V lednovém výtisku vyšel článek s popisem instalace SCADA/HMI systému Reliance ve známé historické budově na adrese Jindřišská 16 v Praze, která byla v nedávné době kompletně zrekonstruována.


V článku je popsáno, jakým způsobem je monitorován a řízen systém vytápění a klimatizace této jedinečné budovy.


Spolu s článkem byla na titulní stránce otištěna i tematická grafika.

Automa 1/2015, titulní stránka, Reliance SCADA
Top