Školení zahraničních distributorů

Od 30. července do 3. srpna 2007 proběhlo v sídle společnosti GEOVAP, spol. s r.o., školení zahraničních distributorů. Na školení přijeli distributoři z Nizozemí, Belgie, Turecka a Ruska, kteří byli seznámeni s novou verzí SCADA/HMI systému Reliance 4.


Přes intenzivní školení jsme si během týdne našli volný čas na společnou večeři, bowling
a prohlídku měst Pardubic a Prahy.


Fotografie zahraničních distributorů SCADA/HMI systému Reliance, Pernštýnské náměstí, Pardubice

Reliance training
Top