Mezinárodní obchodní centrum v Moskvě (Moskva City) je jeden z největších a nejambicióznějších ruských projektů. Již v roce 1992 byl místní vládou schválen projekt na výstavbu luxusní obchodní, relaxační a zábavní čtvrti s nejvyššími mrakodrapy Evropy. Moskva City se staví v lokalitě Krasnopresněnské nábřeží, které se nachází v západní části metropole. Celé staveniště zabírá sto hektarů a je rozděleno do třiceti stavebních parcel. Kvůli nedostatku financí byla výstavba zahájena až v roce 1996, kdy se začala budovat první obchodní a kancelářská budova Tower 2000. Celá výstavba obchodního centra je financována z ruské státní pokladny a za pomoci zainteresovaných soukromých subjektů.

Vizualizace mezinárodního obchodního centra v Moskvě

Celé mezinárodní obchodní centrum by mělo být dostavěno v roce 2015. Otevřeno bude ale nejdéle do roku 2010, kdy by měla být dostavěna většina z pětadvaceti výškových budov. Plány počítají vybudovat v lokalitě Krasnopresněnské nábřeží celkem 200 budov. Sedm z nich bude vyšších, než nejvyšší současné budovy Evropy.

Panorama staveniště obchodního centra v Moskvě

Největší mrakodrap Evropy – Russia Tower

Dominantou celého komplexu se má stát Russia Tower, výšková budova, která se svojí úctyhodnou výškou 612 metrů a 118ti podlažími zařadí mezi nejvyšší mrakodrapy světa. Mrakodrap Russia Tower jako celek připomíná úzkou a vysokou pyramidu. Budova se skládá ze tří samonosných pilířů, které mají symbolizovat tři lidské paže směřující vzhůru do nebes. Díky této odvážné konstrukci bylo možné dosáhnout maximální stability budovy a zároveň efektivně využít volného prostoru v budově. V horních patrech budovy se budou nacházet bytové jednotky a hotel. Všechny horní prostory v budově jsou navrženy jako série modulárních jednotek, které lze upravit dle individuálních potřeb. Na nejvyšším podlaží budovy se budou nacházet kavárny a bary, odkud bude nádherný panoramatický výhled na celou metropoli. Naopak v přízemí, po obvodu budovy, se budou nacházet různé obchody. Ve středu pak má být ledové kluziště.

Zmenšený model a vizualizace Russia Tower – nejvyššího mrakodrapu Evropy

Samotná budova má být postavena s nejvyššími environmentálními standardy, které mají minimalizovat spotřebu veškeré energie v budově. Spotřebu energie má účinně snižovat i nízký profil podlahy mezi jednotlivými patry. Nízký profil má zaručit, aby do jednotlivých pater pronikalo maximální množství slunečního světla. Hlavní plášť budovy bude tvořen skleněnými tabulemi. Každá tabule se bude skládat ze třech vrstev skla. Důvodem použití třívrstvého skla je opět minimalizace úniku tepelné energie z budovy. V budově bude také nainstalován inteligentní systém recyklace energie, který by měl ušetřit až 20% spotřeby veškeré energie. Projekt počítá i s využitím sněhu a dešťové vody stékající po stěnách mrakodrapu. Dešťová voda, nebo tající sníh by se měl zachytávat ve speciálních tancích. Zachycená voda by poté měla projít čistírnou a následně využít, například jako užitková voda na všech toaletách budovy.

Severní věž (North Tower)

Jednou z budov moskevského obchodního centra je Severní věž (North Tower). Severní věž byla dostavěna během roku 2008. Je vysoká 132 metrů a má 27 podlaží. Budova slouží jako luxusní kancelářský a hotelový komplex. V budově sídlí známé světové značky jako General Electric, IBM, Eli Lilly, P&G, Lucent Technologies, Bunge a Nortel. Severní věž je navržena tak, aby do ní během dne pronikalo dostatečné množství slunečního světla. Díky tomu bylo možné efektivně snížit spotřebu elektrické energie. V centru budovy se nachází velké prosklené atrium. Hosté a zaměstnanci mohou při pohybu v budově využít prosklené panoramatické výtahy. Celá budova je zároveň vybavena nábytkem z ušlechtilých dřevin.

Severní věž

Dokonalé vytápění a klimatizaci budovy zajišťuje 204 vzduchotechnických a klimatizačních zařízení. Pro návštěvníky s vlastním autem je připraveno multipodlažní parkoviště s kapacitou 688 parkovacích míst. Pobyt si je možné zpříjemnit návštěvou plaveckého bazénu, fitness centra, kavárny, baru, nebo restaurace. Kromě relaxačních center je budova vybavena vlastní konferenční místností, kterou lze využít například při obchodních jednáních, nebo při mítincích. V případě potřeby mohou návštěvníci také využít místní bankovní automaty. Pro řízení a vizualizaci technologií North Tower byl vybrán systém SCADA/HMI Reliance spolu s řídícími jednotkami firmy Sauter.

Systém řízení budovy Severní věž

V roce 2006 až 2008 realizovala slovenská společnost Sauter Building Control Slovakia s.r.o. systém řízení budovy Severní věž v Moskvě. V budově se nachází administrativní prostory, pobočka banky a požární depo. Za účelem řízení technologie byl použit řídicí systém EY3600 firmy Sauter a na monitorování požárních klapek DI moduly firmy ICP CON. Monitorované a řízené jsou následující technologie:

 • vzduchotechnické klimatizační jednotky
 • výměníkové stanice
 • chladící zařízení
 • dveřní clony
 • osvětlení
 • požární ventilátory
 • sprinklerovna
 • požární klapky
 • EPS a cizí datové body (zaplavení garáží, teploty transformátorových stanic)

Pro monitorování uvedených zařízení byl použit SCADA/HMI systém Reliance 3. Jedná se o významnou referenci systému Reliance. Komunikace s řídicími jednotkami je realizována pomocí OPC serverů Sauter 3600 a NAOPC DA serveru pro jednotky ICPCON. Celý systém se skládá ze tří pracovišť, kde dvě slouží pro monitorování a řízení klimatizačních technologií a jedno slouží na monitorování požárních systémů. U dispečerských pracovišť jsou využité standardní funkce systému Reliance:

 • monitorování a ovládání technologií v reálném čase
 • archivace dat
 • zobrazení grafů měřených veličin
 • vytváření tabulkových sestav
 • archivace alarmů a hlášení
 • komunikace s OPC servery

Řídicí systém se skládá ze tří částí. Každá část komunikuje s dispečinkem po samostatné komunikační sběrnici. První část řídí klimatizační zařízení, výměníkovou stanici, chladící zařízení a osvětlení.

Další částí je řízení požárních ventilátorů a monitorování sprinklerovny. Tato část je kvůli zvýšené spolehlivosti přenosu dat komunikačně oddělená od linky, po které komunikují regulátory pro klimatizaci. V řídicích centrálách pro požární ventilátory je naprogramovaná požární matice a podle hlášení ze systému EPS se zapínají jednotlivé požární zóny. Tyto dvě části komunikují po sběrnici novaNet. Na dispečinku je pak převodník novaNet/ethernet.

Třetí částí je komunikace s moduly I-7053, které ovládají polohu jednotlivých požárních klapek. Tato komunikace probíhá po sběrnici RS485 a komunikační linky jsou svedeny do převodníku 8xRS485/ethernet. Dispečerské pracoviště jsou oddělené pro každou část budovy. Jedno slouží pro část North Tower 19-1, další slouží pro část North Tower 19-2,3 a poslední slouží na zobrazování požárního systému budovy. Všechna dispečerská pracoviště jsou spolu propojena sítí Ethernet.

Ukázky vizualizací:

Vizualizace - základní obrazovka


Vizualizace vzduchotechniky klimatizace - hlavní menu


Vizualizace technologie klimatizace


Vizualizace chladící technologie


Vizualizace rozvodu teplé užitkové vody (TUV)