4. listopadu 2010

Obsah

  • Web Client - komponenta Strom
  • Web Client - vylepšena podpora IP kamer
  • Správce textů - Překlad textů projektu pomocí překladače Google

Web Client - komponenta Strom

Do webového klienta systému Reliance 4 byla doplněna podpora komponenty Strom. Komponenta zobrazuje data ve stromové struktuře odpovídající komponentě v Reliance Design. Komponenta podporuje:

  • zobrazení všech typů buněk: Displej, Text, Obrázek, Aktivní text a Aktivní obrázek
  • provádění napojených akcí (např. při dvojitém kliknutí myší na buňku)
  • zadávání hodnot proměnných u buněk typu Displej (respektuje přístupová práva)
  • zobrazení vzhledu buněk nastaveného u komponenty v Reliance Design

Upozornění: Komponenta momentálně nepodporuje editaci struktury stromu.
Komponenta Strom bude ve webovém klientu k dispozici na podzim roku 2010.

________________________________________________________________________

Web Client - vylepšena podpora IP kamer

Až doposud fungovala podpora IP kamer ve webovém klientu systému Reliance tak, že místo obrazu kamery se v okně zobrazil symbol kamery, který fungoval jako www odkaz na server IP kamery. Obraz IP kamery bylo možné zobrazit pouze pomocí okna webového prohlížeče. Nyní již webový klient zobrazuje aktuální snímek IP kamery přímo ve vizualizačním okně.Snímek kamery se periodicky aktualizuje. Periodu aktualizace je možné nastavit v Možnostech.Kameru lze ovládat pomocí myši podobně jako v runtime modulech. Kliknutím myší na libovolné místo na snímku se kamera otočí tak, že zvolené místo vycentruje. Otáčením kolečkem myši lze nastavit přiblížení (zoom). Další příkazy (změna fokusu, uložení snímku do schránky nebo souboru) jsou dostupné z lokálního menu.
Vylepšená podpora IP kamer bude ve webovém klientu k dispozici na podzim roku 2010.

________________________________________________________________________

Správce textů - Překlad textů projektu pomocí překladače Google

Do Správce textů ve vývojovém prostředí Reliance Design byla doplněna možnost automatického překladu textů pomocí překladače Google (služba Google Translate). K překladu textů ve vizualizačním projektu slouží příkaz Přeložit pomocí překladače Google (klávesová zkratka Alt-G). Tento příkaz předá označené texty službě Google Translate a nahradí je za přeložené texty. Překladač momentálně podporuje překlad z/do 57 světových jazyků. Společnost Google pracuje na podpoře dalších jazyků.Protože výsledek automatického překladu nemusí být vždy stoprocentní, je nutné přeložené texty zkontrolovat. I přesto tato funkce přináší obrovské zrychlení práce při lokalizaci projektů.

Možnost automatického překladu textů bude ve Správci textů k dispozici na podzim roku 2010.

________________________________________________________________________

GEOVAP, spol. s r.o., Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, Česká republika
tel.: +420 466 024 618, fax: +420 466 657 314
www: www.reliance.cz, e-mail: info@reliance.cz