11. března 2010

Obsah

 • Generic Driver
 • Nový prohlížeč tabulkových sestav
 • Reliance OPC Server
 • Nové funkce pro práci se zdrojovým kódem skriptů

Generic Driver

Generic Driver je nový komunikační driver systému Reliance 4. Je určen pro výměnu dat pomocí sériového rozhraní nebo ethernetu s HW zařízeními, pro která není k dispozici nativní komunikační driver nebo OPC/DDE server. Komunikační driver Generic by měl být v budoucnu nasazen tam, kde byl doposud používán External Communicator. Komunikace s připojeným zařízením je realizována prostřednictvím speciálních proměnných, jež jsou standardní součástí stanice Generic. Generic Driver je na rozdíl od External Communicatoru více integrován do vizualizačního projektu. Nabízí tak lepší obsluhu, diagnostiku a možnost dalšího rozšiřování funkcionality spolu s ostatními nativními komunikačními drivery Reliance.

Generic Driver bude uvolněn ve verzi 4.1.4 (březen 2010).

Pozn.: Se stávajícími licencemi External Communicatoru bude možné provozovat i Generic Driver. Reliance Communicator již nebude dále vyvíjen a udržován.

________________________________________________________________________

Nový prohlížeč tabulkových sestav

Prohlížeč tabulkových sestav byl kompletně přepracován včetně uživatelského rozhraní.

Uživatelům kromě stávajících funkcí nabídne další možnosti:

 • filtrace časového období pomocí přehledného stromu
 • možnost vytvářet a ukládat filtry

Nový prohlížeč tabulkových sestav bude uvolněn ve verzi 4.1.4 (březen 2010).

________________________________________________________________________

Reliance OPC Server

Reliance OPC Server je nový modul systému Reliance 4, který umožňuje přistupovat k proměnným vizualizačního projektu prostřednictvím standardního rozhraní OPC. Díky tomu je možné předávat data z vizualizace informačním systémům provozovaným u zákazníka. Může jít o např. zákaznický informační systém nebo o jiný SCADA systém, který je OPC klientem a se kterým je požadována výměna dat. Reliance OPC server je možné snadno použít i v situaci, kdy je nutné propojit dva různé projekty systému Reliance nebo projekty provozované na různých verzích systému Reliance (např. verze 3 a 4).

Klíčové vlastnosti:

 • podpora OPC DA 3.0
 • s datovými servery Reliance (Reliance 4 Server a Control Server) komunikuje pomocí webových služeb
 • může být provozován na straně OPC klienta bez nutnosti použití DCOM
 • je možné jej provozovat jako službu Widnows
 • OPC server poskytuje pouze zvolené proměnné vizualizačního projektu
 • monitorovací nástroj pro správu OPC serveru

Reliance OPC server je určen pro verzi Reliance 4 a bude uvolněn v první polovině roku 2010.

________________________________________________________________________

Nové funkce pro práci se zdrojovým kódem skriptů

Do editoru skriptů byla zabudována sada nových funkcí pro snadnější editaci zdrojového kódu.

Funkce pracují s označeným blokem kódu a umožňují:

 • snadno vložit název objektu z projektu Reliance (např. stanice a proměnné), název souboru nebo např. barvu v syntaxi jazyka VBScript
 • vylepšenou práci se schránkou (příkazy Copy & Append, Cut & Append, Duplicate)
 • formátování zdrojového kódu a odsazení
 • změnu velikosti písma
 • blokové "zakomentování/odkomentování" kódu
 • snadné uzavření kódu do bloku (např. if..then)
 • vyhledání označeného textu na Internetu (Google, Google NewsGroups, Google Code Search, Yahoo!, MSN, MSDN)
 • další příkazy (např. řazení textu)

Tyto funkce budou k dispozici ve verzi 4.1.5 (jaro 2010).


________________________________________________________________________

GEOVAP, spol. s r.o., Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, Česká republika
tel.: +420 466 024 618, fax: +420 466 657 314
www: www.reliance.cz, e-mail: info@reliance.cz