Důležité změny v systému Reliance verze 4.2.0Všechny moduly

 • zaveden nový správce paměti
 • moduly systému Reliance nyní respektují přístupová práva do adresáře Program Files - výchozí cesty pro projekty, zálohu projektů, knihovny a logovací soubory jsou nastaveny do profilu uživatele; změněno úložiště pro ukládání nastavení jednotlivých modulů
 • doplněno logování systémových informací při startu projektu


Vývojové prostředí Reliance Design

 • do okna "Vítejte" doplněn příkaz pro obnovení projektu ze zálohy
 • do návrhového okna doplněna možnost zobrazit mřížku navrchu (nad komponentama)
 • Export projektu pro vzdálené uživatele: doplněna možnost "Zobrazit konfigurace", která podmiňuje vygenerování webové stránky se seznamem konfigurací; je-li tato volba neaktivní budou navíc odkazy na konfigurace zašifrovány
 • Export projektu pro vzdálené uživatele: optimalizován export objektů, které se nepřipojují ve Správci struktury projektu (obrázky, akce, plovoucí grafy a jejich řady): nyní se exportují pouze objekty použité v konfiguraci
 • Správce textů: zaveden příkaz "Přeložit Google překladačem" pro automatický překlad textů
 • Správce textů: doplněna možnost editovat text pomocí víceřádkového editoru
 • Správce datových struktur, Správce stanic: doplněn import vícerozměrných polí a možnost importovat prvky pole jako samostatné proměnné
 • doplněna podpora pro Skupiny alarmů/událostí, jež umožňuje alarmy/události zařadit do skupin a automaticky informovat zvolené uživatele emailem nebo SMS zprávou při vzniku, zániku nebo kvitaci alarmu/události


Runtime moduly

 • doplněna podpora Řečtiny


Reliance Server, Reliance Control Server

 • doplněna možnost spustit vybraný skript při požadavku (připojení, odpojení, přihlášení uživatele, apod.) od tenkého klienta
 • Prohlížeč tabulkových sestav na webových stránkách: přepracováno rozhraní (odstraněny frejmy)
 • Prohlížeč tabulkových sestav na webových stránkách: doplněna možnost zobrazit omezený počet záznamů a předejít tak přílišnému zatížení serveru


Web Client

 • komponenty IP kamer: doplněno zobrazení obrazu kamery přímo v komponentě (interval aktualizace je možné zadat v Možnostech)
 • komponenty IP kamer: doplněna možnost ovládání kamery (otáčení, přiblížení a zaostření) pokud to použitý model kamery podporuje
 • komponenty IP kamer: doplněna možnost, aby obraz a příkazy kamery byly přenášeny přes datový server Reliance
 • možnosti prohlížečů alarmů/událostí: doplněna podpora pro zadání poznámky k alarmu/události
 • doplněna podpora komponenty Strom
 • doplněna podpora Slovenštiny, Řečtiny, Polštiny


Drivery

 • SMS: rozšířen výčet podporovaných kódování SMS zpráv o 8bitové kódování (vhodné pro přenos dat) a 16bitové kódování (text ve znakové sadě Unicode)
 • SMS: doplněna podpora pro odesílání dlouhých SMS zpráv


Reliance OPC Server

 • uvolněna první veřejná verze


Nápověda a dokumentace

 • doplněna příručka Automatizace budov
 • doplněna příručka Utilita pro licenční klíče
 • rozhraní pro aplikace třetích stran: doplněn příklad v jazyku Java a pro platformu Android


Instalátor

 • doplněn zástupce na Reliance Remote Control Center

| Nahoru |

Top