Datové typy proměnných WideString a UTF8String

25. července 2011

Od verze: 4.2.1


Systém Reliance podporuje datové typy proměnných WideString a UTF8String. Jde o řetězcové proměnné, které mohou obsahovat znaky ze sady Unicode. Oba typy se liší pouze ve způsobu uložení v paměti. WideString je uložen v kódování UCS-2 (každý znak na dvou bajtech), UTF8String v kódování UTF-8. Proměnné těchto typů je možné používat ve virtuálních stanicích, stanici System nebo jako vnitřní proměnné fyzických stanic. K dispozici jsou i odpovídající proměnné typu pole Array of WideString a Array of UTF8String.


Správce stanic

Správce stanic: Datové typy proměnných WideString a UTF8String


Použití datových typů WideString a UTF8String se nabízí tam, kde pro práci nestačí znaky ze základní a rozšířené znakové sady.Příklad použití proměnné UTF8String v komponentě Displej

Příklad použití proměnné UTF8String v komponentě Displej

Reliance Earth Icon
Top