Změny oproti systému Reliance 3

Šipka Nové názvy některých modulů

Šipka Nový formát pro uložení vizualizačních projektů

Šipka Správci

Šipka Unicode a podpora vizualizačních projektů s více jazyky

Šipka Datové struktury, strukturované proměnné, šablony oken a komponenta Kontejner

Arrow Import proměnných

Šipka Import proměnných z OPC serverů

Šipka Alarmy/Události

Šipka Skripty

Šipka Akce

Šipka Obrázky

Šipka Návrh vizualizačních oken

Šipka Komponenty

Šipka Uživatelské sestavy

Šipka Ukládání dat a alarmů/událostí

Šipka Diagnostika vizualizačního projektu

Šipka Reliance View, Reliance Control, Reliance Control Server

Šipka Reliance Server, Reliance Control Server

Šipka Tencí klienti

Šipka Komunikační drivery

Šipka Licenční politika

Šipka Ostatní

Nové názvy některých modulů

 • Reliance View (dříve Reliance Runtime View)
 • Reliance Control (dříve Reliance Runtime Control)
 • Reliance Control Server (dříve Reliance Runtime Server)
 • Reliance Web Client (dříve Reliance J)Nový formát pro uložení vizualizačních projektů

Ukládání nevizuálních objektů (např. stanic, proměnných, alarmů)

 • nový formát (RDT)
 • spolehlivý
 • podporuje Unicode
 • šetrný na velikost
 • rychlý (až 20x rychlejší než formát používaný v předchozích verzích)
 • umožňuje zabezpečit data (128 bitový klíč)
 • k dispozici editor souborů uložených v tomto formátu (Editor souborů RDT)

Ukládání vizualizačních oken

 • standard XML
 • kódování UTF-8 (snadná úprava v externím nástroji)

Ukládání kódu skriptů

 • textový soubor s podporou UnicodeSprávci

 • hromadné operace ve stromu objektů
 • zdokonalená funkce tažením myší
 • vylepšené řazení a filtrace
 • automatické připojení objektu (např. stanice) k počítači (nebo počítačům) ve Správci struktury projektuUnicode a podpora vizualizačních projektů s více jazyky

 • podpora Unicode v celém vizualizačním projektu
 • definice neomezeného množství jazyků ve vizualizačním projektu (včetně asijských)
 • Správce textů (pro správu a lokalizaci textů do definovaných jazyků)
 • možnost opakovaného použití textu na více místech (centrální úprava nebo lokalizace textu)
 • možnost nastavení jazyka každému uživateli (resp. počítači)
 • možnost přepínání jazyka při návrhu vizualizačního projektu (Reliance Design) i za běhu vizualizačního projektu (runtime moduly)Datové struktury, strukturované proměnné, šablony oken a komponenta Kontejner

Umožní urychlení vývoje aplikace s opakovanými grafickými prvky
napojenými na skupinu proměnných.


Správce datových struktur

 • definice datových struktur (tj. strukturovaných datových typů) pro různé typy stanic
 • vkládání datové struktury do jiné (počet úrovní není omezen)

Správce stanic

 • vytváření strukturované proměnné (instance strukturovaného datového typu)
 • automatická synchronizace položek strukturované proměnné s položkami datového typu

Šablona okna

 • speciální okno napojené na datovou strukturu (komponenty v okně se napojují na položky datové struktury)
 • možnost vložit šablonu okna do normálního okna pomocí komponenty Kontejner a napojit na strukturovanou proměnnou -> opakované vkládání šablony, možnost následné centrální úpravy šablony
 • vkládání šablony okna do jiné (počet úrovní není omezen)Import proměnných

 • import proměnných z formátu ST a XML podle IEC EN 61131-3Import proměnných z OPC serverů

 • vylepšen dialog pro import proměnných z OPC serveru
 • možnost procházet počítačovou síť a vybrat OPC server
 • možnost importovat vlastnosti OPC proměnných jako samostatné proměnné
 • možnost vytvářet složky, filtrovat proměnné, mnoho dalších možnostíAlarmy/Události

 • generování alarmu/události hodnotou proměnné v zadaném rozsahu
 • ukládání alarmů/událostí do SQL databáze
 • všechny typy alarmů/událostí (poruchy, povely atd.) se ukládají do jedné tabulkySkripty

 • nový Správce (editor) skriptů
 • kód skriptů uložen do textových souborů s podporou Unicode (snadná úprava v externím nástroji)
 • vyhledání/nahrazení ve více skriptech (podpora regulárních výrazů)
 • kontrola syntaxe zabudovaná ve vývojovém prostředí
 • šablony kódu skriptů (opakované vkládání kódu - např. cyklu for-next)
 • vylepšená editace skriptů pomocí funkcí Source Block Tools
 • ladění skriptů pomocí externího debuggeru (Just-In-Time debugging)Akce

 • Akce - nový typ objektu, centrálně definovaná akce (např. aktivace vybraného vizualizačního okna, zobrazení vybraného grafu)
 • nový Správce akcí
 • akci je možné vykonat při stejných událostech jako skriptyObrázky

 • nový Správce obrázků
 • centrální správa všech obrázků (obrázky již nejsou rozděleny na sdílené obrázky a obrázky okna)
 • centrální nastavení průhlednosti
 • ukládání v originálním formátu (snadná úprava v externím nástroji)
 • optimalizované načítání obrázků do paměti (načítají se pouze obrázky, které je v určitém okamžiku potřeba zobrazit)
 • podpora formátu PNG (včetně alfa kanálu - částečná průhlednost)
 • nová knihovna 3D grafických prvkůNávrh vizualizačních oken

 • rotace komponent (statická, dynamická - řízena hodnotou proměnné)
 • hromadná editace vlastností vizualizačních oken
 • možnost vytváření složek oken
 • vytváření šablon oken a jejich napojení na datové struktury
 • zarovnávání komponent k okrajům
 • kotvení komponent
 • vodící čáry pro přesné zarovnání komponent
 • přiřazení proměnných komponentám tažením myší (Drag & Drop)
 • zobrazení viditelné oblasti okna
 • rychlé přepínání mezi okny
 • nový Průvodce nahrazením parametrů objektůKomponenty

 • jednotné chování, zabezpečení, události komponent
 • nová komponenta Kontejner (vkládání šablon oken, prohlížeče alarmů/událostí, ...)
 • nové komponenty pro přímou podporu IP kamer (podpora pro Axis, Vivotek a Pelco, řízení spojení s kamerou, řízení ukládání záznamu, podpora pro externí vstupy/výstupy)
 • nové standardní komponenty: Posuvník, Zatržítko, Zadávací pole, Zápisník, Internet Explorer, vylepšení komponenty Přehrávač záznamů (podpora programu Windows Media Player)
 • nové inteligentní komponenty: Tabulka, Strom, Časový program, Ekvitermní křivka
 • komponenty pro přímou podporu systému iNELS/Teco
 • další nové komponenty: Analogové hodiny, Plněný obrázek (např. pro indikaci plnění nádrže libovolného tvaru)
 • vylepšení komponenty UkazatelUživatelské sestavy

 • návrhář sestav, který lze vyvolat ze Správce uživatelských sestav
 • vytváření sestav v interním formátu založeném na XML
 • možnost použití lokalizovatelných textů definovaných ve vizualizačním projektu
 • možnost přístupu k externím datům v různých typech databází
 • možnost použití skriptovacích jazyků
 • možnost odesílání sestav e-mailem ve formátu HTML nebo PDFUkládání dat a alarmů/událostí

SQL databáze

 • centrální správa seznamu SQL serverů na úrovni vizualizačního projektu
 • jednoduchá definice připojení k SQL serveru pomocí ADO DB (možnost ověření spojení s SQL serverem už při návrhu vizualizačního projektu)
 • podpora Microsoft SQL Server (MSDE a MS SQL Server 2005, zdarma - součástí instalace Reliance 4) a v budoucnu i dalších (Oracle, ...)

Interní formát (RDT)

 • sekvenční (non-SQL přístup)
 • shodný s formátem pro ukládání objektů v definici vizualizačního projektu
 • určen pro případy, kdy není možné použít SQL Server (např. některá embedded zařízení)Diagnostika vizualizačního projektu

 • nástroj pro kontrolu vizualizačního projektu
 • detekce neplatných a chybějících odkazů na objekty (např. proměnné), nesprávných hodnot vlastností, neplatných cest k souborům a adresářům, nesprávných datových typů proměnných
 • kontrola konzistence vizualizačního projektu
 • zjištění využití objektů (např. proměnných)
 • vyhodnocení nepoužitých objektů (např. proměnných)Reliance View, Reliance Control, Reliance Control Server

 • možnost přepínání jazyka programu za běhu vizualizačního projektu
 • virtuální klávesnice

Správce projektu

 • zobrazení seznamu všech objektů definovaných ve vizualizačním projektu (stanic, proměnných atd.) včetně jejich vlastností
 • zobrazení aktuálního stavu některých typů objektů (např. hodnota, kvalita a časová značka u proměnných)
 • zobrazení výpisu komunikačních paketů u objektů typu komunikační kanál (možnost diagnostiky komunikace se stanicemi)Reliance Server, Reliance Control Server

 • zabudován webový server (pro webové klienty není nutné instalovat Internetovou informační službu nebo jiný webový server)
 • základní diagnostika běžícího vizualizačního projektu pomocí webového prohlížeče
 • generování tabulkových a uživatelských sestav (ve formátu HTML a PDF) klientům
 • zabezpečený přístup k webové stránce serveru, možnost použití whitelistu/blacklistu

Komunikace s tenkými klienty (Reliance Web Client, Reliance Mobile Client)

 • komunikace s tenkými klienty protokolem HTTP/SOAP na jednom TCP portu
 • zabezpečení přenášených dat 128 bitovým klíčem, komprese dat
 • možnost výměny dat s aplikacemi třetích stran pomocí protokolu SOAP
 • Reliance Server běží jako služba Windows (Windows Service)Tencí klienti

Reliance Web Client (webový klient)

 • založen na platformě Java (JRE 6.0 a novější)
 • nezávislost na OS (podpora pro Windows, Linux, Unix, MacOS atd.)
 • nezávislost na webovém prohlížeči (podpora pro IE, Mozilla Firefox, Opera, Konqueror atd.)
 • inteligentní automatická aktualizace programových souborů a souborů vizualizačního projektu, kešování na straně klienta
 • zobrazení grafů definovaných ve vizualizačním projektu (s více řadami)
 • zobrazení tabulkových a uživatelských sestav definovaných ve vizualizačním projektu (pomocí webového prohlížeče)
 • virtuální klávesnice

Reliance Mobile Client (mobilní klient)

 • software pro spuštění vizualizace na mobilních zařízeních (PDA atd.)
 • určen pro operační systém Windows CE a Microsoft .NET Compact Framework 2.0
 • stejná funkcionalita jako Reliance Web ClientKomunikační drivery

 • nová architektura komunikačních driverů
 • nový Správce komunikačních driverů pro nastavení parametrů komunikace
 • každý komunikační driver je DLL knihovna hostovaná programem Reliance Driver Server
 • Reliance Driver Server může být spuštěn jako služba Windows (Windows Service)
 • výpis komunikačních paketů je k dispozici ve Správci projektu v runtime modulech
 • nové komunikační drivery IEC 60870-5-104, M-Bus, Inmat, PromosLicenční politika

 • moduly Reliance View a Reliance Control už nelze použít jako datový server pro jiné runtime moduly
 • v ceně licence na Reliance Server a Reliance Control Server je obsažena licence na 1 tenkého klienta
 • SW klíče pro licence do 200 datových bodů (aktivace licence)
 • časově omezené licence (rychlá náhrada při poškození nebo odcizení klíče)
 • ověření licence pomocí Licenční služby
 • licenční politika upravena tak, aby byla oboustranně výhodná pro jakýkoliv typ aplikace nebo topologie vizualizačního projektu
 • systém množstevních slevOstatní

 • 100% zpětná kompatibilita s vizualizačními projekty vytvořenými ve starších verzích (pro převod je k dispozici konvertor vizualizačních projektů)
 • možnost vytváření vnitřních proměnných v rámci stanic jakéhokoliv typu
 • použití relativních cest ve vizualizačním projektu
 • zavedení aliasu (zástupného názvu) objektů
 • automatická synchronizace názvů objektů (např. databázová položka podle proměnné)
 • nástroj pro zálohování vizualizačního projektu zabudovaný do Reliance Design
 • nástroj pro zamknutí vizualizačního projektu zabudovaný do Reliance Design
 • podpora témat Windows, poloprůhledná nástrojová okna v Reliance Design
 • možnost vyvolat správce určitého typu objektů z dialogu pro výběr (např. Správce obrázků z dialogu pro výběr obrázku)
 • vylepšený dialog pro výběr barvy
 • mnoho dalších vylepšení vedoucích ke zkrácení doby potřebné pro vytvoření, odladění a nasazení aplikaceReliance 4 Box
Top