Teco OPC Server

Teco OPC Server je komunikační driver zajišťující datové spojení mezi OPC klientem (např. Reliance) a řídicími systémy Teco. Má implementováno rozhraní OPC Data Access 2.0. Kromě všech povinných funkcí podporuje i metodu IOPCBrowseServerAdddressSpace.Přenos dat

Hlavní úlohou serveru je přenos dat mezi připojenými stanicemi Teco a OPC klientem. Přístupné jsou paměťové oblasti X, Y, S, R, M pro čtení i zápis. Server podporuje připojení stanic prostřednictvím sériového rozhraní RS-232, RS-485 nebo prostřednictvím ethernetu.Řízený přenos dat

Server umožňuje provádět tzv. řízené čtení/zápis z/do libovolné paměťové oblasti stanice. K tomu slouží speciální proměnné obsažené v definici stanice v konfiguraci serveru.Konfigurace serveru

Server poskytuje uživatelsky příjemné rozhraní pro vytvoření konfiguračního souboru. Konfigurační rozhraní umožňuje kopírování, duplikaci, hromadnou editaci či libovolné členění objektů do složek.


Obrazovka Teco OPC Serveru s ukázkou proměnných

Obrazovka Teco OPC Serveru s ukázkou proměnnýchImport proměnných

Při vytváření konfigurace je pro zvýšení komfortu implementována funkce pro import proměnných z programů Mosaic, xPro a Epos for Windows.Čtení/zápis systémového času

Speciální proměnná umožňuje čtení či zápis systémového času stanice.Simulace hodnot

U libovolné proměnné lze aktivovat simulaci hodnoty, což je užitečné například pro účely ladění. U takové proměnné lze pak nastavit vlastní testovací hodnotu. Lze také zvolit generování náhodné hodnoty či inkrementaci hodnoty v zadaném intervalu (tzv. pilu). Kvalita proměnné je v případě simulace nastavena na „Good, local override”.


Obrazovka Teco OPC Serveru - simulace hodnot

Obrazovka Teco OPC Serveru - simulace hodnot


Licence Teco OPC Serveru je chráněna HW klíčem. Bez tohoto klíče lze server spustit jako trial verzi, která umožňuje zkušební běh OPC serveru po dobu 4 hodin. Po této době se OPC server ukončí.


Cenu OPC serveru pro stanice Teco naleznete v ceníku.


OPC server si můžete zdarma stáhnout v sekci Ke stažení.


Question iconNenašli jste požadovanou informaci? Napište nám prostřednictvím tohoto formuláře.

OPC topologie
Top