OPC server Honeywell Excel 5000

OPC server Honeywell Excel 5000 je komunikační driver, který zajišťuje datové spojení mezi OPC klientem (např. Reliance)
a kontroléry Honeywell Excel.Základní informace

OPC server vyčítá ze stanic požadovaná data, předává je připojenému OPC klientovi. Povely, které zašle OPC klient, odesílá OPC server do cílových stanic.


OPC server podporuje následující modely stanice Excel 5000:


  • XL20
  • XL50
  • XL80
  • XL100
  • XL500
  • XL600

Možná je také integrace stanic Excel IRC (Individual Room Control). Informace z Excel IRC multikontrolérů mohou být dostupné prostřednictvím stanic Excel 5000 (např. XL500, XL100 a XL80), ve kterých je nutno vytvořit tzv. vzdálené body, na které se namapují hodnoty proměnných ze stanic Excel IRC.


Pro vlastní připojení sběrnice C-Bus je nutný externí komunikační převodník, který je zahrnutý v ceně produktu. Jedná se
o mikroprocesorové zařízení, které umožňuje připojit jeden C-Bus k OPC serveru přes standardní rozhraní RS-232, RS-485 či ethernet. Pro připojení externího komunikačního převodního k OPC serveru lze použít libovolné přenosové cesty jako bezdrátové mikrovlnné spojení, Wi-Fi, rádio modemy (CONEL, RACOM), GPRS modemy a DSL modemy. Samozřejmě je možné připojit ještě další externí komunikační převodníky, tj. další sběrnice C-Bus k jednomu OPC serveru přes rozhraní
RS-485 či ethernet. Pokud použijete převodník osazený komunikačním sub-modulem pro ethernet (příp. si jej dokoupíte později), nabízí se možnost využít rozhraní RS-232 a RS-485 (která jsou standardně použita pro komunikaci s OPC serverem bez použití ethernetového sub-modulu) jako vzdálený virtuální COM port a připojit s jeho pomocí kromě stanic Honeywell
Excel 5000 i nějakou další technologii vybavenou komunikačním driverem (který dokáže komunikovat přes virtuální COM port), jako např. nativní drivery Reliance pro stanice typu Sauter, Johnson Controls, AMiT či Teco.


Konfigurace OPC serveru spočívá pouze ve vytvoření seznamu jmen datových bodů (uživatelských adres), které mají být OPC serverem komunikovány. Adresy jednotlivých OPC položek jsou automaticky generovány ze jmen konfiguračních souborů
a datových bodů. OPC server podporuje OPC standard Data Access 1.0a, 2.04 a 3.0. V budoucnu je připravována podpora také pro OPC standard Alarms & Events 1.1 pro práci s alarmy ze stanic Honeywell Excel 5000.


OPC klient Reliance Design umožňuje importovat proměnné přímo z OPC serveru

OPC klient Reliance Design umožňuje importovat proměnné přímo z OPC serveruNavázání komunikace se stanicí

První komunikační zprávy odesílané na stanice Excel 5000 po startu OPC serveru jsou inicializační pakety pro navázání změnové komunikace. V průběhu změnové komunikace jsou pak ještě periodicky odesílány také čtecí pakety pro případ, že by stanice obsahovala velmi starou verzi firmware, který ještě změnovou komunikaci neumožňoval. V tomto případě je možné na jedné sběrnici C-Bus komunikovat současně s novými Excel kontroléry řady C (firmware 2.x.x) a současně i se staršími kontroléry řady B (firmware 1.x.x).Inicializace stanice

Není-li nastaven parametr vypnutí synchronizace, je vždy při startu OPC serveru provedena inicializace data a času všech stanic na sběrnici C-Bus. Inicializace je prováděna také periodicky, a to na konci každého komunikačního cyklu. Inicializace provádí nastavení systémového data a času stanic na lokální datum a čas PC, kde běží OPC server.Inicializace převodníku

Inicializace komunikačního převodníku je provedena vždy při startu OPC serveru, dále pak ještě v případě znovunavázání spojení s převodníkem při poruše komunikace na lince RS-232, RS-485 či na ethernetu.Čtení dat

Tzv. vynucený požadavek na zaslání aktuálních dat je odesílán vždy po startu OPC serveru, resp. po provedení inicializace.
V průběhu změnové komunikace je pak tento paket odesílán ještě periodicky pro případ, že by některá ze stanic na sběrnici
C-Bus obsahovala starší verzi firmware, který ještě změnovou komunikaci neumožňoval. Komunikační odezva při změně hodnoty datového bodu, který je čten pomocí spontánních hlášení, je cca do dvou sekund.Simulace

OPC server obsahuje vestavěný simulační režim pro testování spojení s OPC klientem (např. Reliance).


Správce stanic pro vytváření vazeb mezi proměnnými Reliance a datovými body Honeywell

Správce stanic pro vytváření vazeb mezi proměnnými Reliance a datovými body HoneywellActiveX prvek pro časové programy stanic Honeywell Excel 5000

ActiveX prvek umožňuje vyčtení časových programů ze stanic Honeywell Excel 5000, jejich editaci a opětovný zápis zpět do stanice. Časové programy jsou uloženy v jednotlivých stanicích Excel 5000. Časové programy využívají regulační strategie pro časově závislé změny hodnot datových bodů. Komponenta umožňuje pouze upravovat stávající časové programy, nelze tedy vkládat nové a mazat existující časové programy!


ActiveX prvek pro časové programy stanic Honeywell Excel 5000

ActiveX prvek pro časové programy stanic Honeywell Excel 5000


V jedné stanici Excel 5000 může být definováno maximálně 20 časových programů. Definice časového programu spočívá ve výběru stanice, denního programu a určení hodnoty, hodiny a minuty, kdy má být hodnota datového bodu změněna. Denní programy je potřeba ještě přiřadit k jednotlivým dnům v týdnu, ve kterých mají být prováděny (aktivovány). Komponenta komunikuje s OPC serverem pomocí protokolů TCP/IP. Nemusí tedy být nutně spuštěna na stejném PC jako OPC server, ale lze ji spustit kdekoliv v síti s podporou protokolu TCP/IP (tam, kde se nacházejí OPC klienti, např. Reliance). Konfigurace komponenty spočívá pouze v zadání správné IP adresy a TCP portu pro komunikaci mezi komponentou a OPC serverem.
V jednom čase může s jedním OPC serverem komunikovat zároveň i více komponent, čímž lze docílit přístupu k časovým programům uloženým ve stanicích Excel 5000 i z několika hostitelských PC v síti současně.


Komponenta pro editaci časových programů zvyšuje pohodlí při obsluze stanic typu Honeywell Excel 5000.


OPC server si můžete zdarma stáhnout v sekci Ke stažení.


Question iconNenašli jste požadovanou informaci? Napište nám prostřednictvím tohoto formuláře.

OPC topologie
Top