Vaše registrace na www.reliance.cz proběhla v pořádku. Děkujeme za Váš zájem o Reliance News. Na základě vaší registrace Vám budeme pravidelně zasílat náš Newsletter spolu s dalšími důležitými informacemi. Pokud byste již dále nechtěli informace zasílat, můžete Vaši registraci zrušit
na této e-mailové adrese reliancenews@geovap.cz.

S pozdravem,
Váš Reliance Team


_____________________________________________________________________________

GEOVAP, spol. s r.o., Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, Česká republika
tel.: +420 466 024 618, fax: +420 466 657 314
www: www.reliance.cz, e-mail: reliance@geovap.cz